POEZIJA: Šta on želi da ubije u meni!?

Mladom duhu koji stoji na liniji između snova i užasa

 

Šta on želi da ubije u meni?

Da li osmijeh

ili medu mog!?

Da li moju sobu

ili krevetac moj!?

Da li moju hranu

ili miris u našoj kući!?

Da li igru

ili pocjepanu odjeću!?

Da li maminu vjenčanu haljinu

Ili očevo odijelo!?

Da li sestrinu lutku

ili osmijeh moj!?

 

Šta on želi da ubije u meni!?

Da li snove moje

ili tkaninu tijela moga!?

Da li živahne trenutke

ili rumene obraze

kada nešto skrivim!?

Da li želje moje

ili nadanja moja!?

 

 

Šta on želi da ubije u meni!?

Ogledalo koje mu pokazuje ko je!?

Da li iskrenost moju

ili ručice bijele!?

 

Šta on želi da ubije u meni!?

Sve ono što ja jesam!?

Sve ono što on nije!?

 

Piše: Ajla Džagadurov