Harf kojeg bi trebalo suzama ispisati

Prijevod sa arapskog: Zekijja Krvavac

 

“Allah kaže da će se kapije džehenema otvoriti, a da su kapije dženneta već otvorene. Allah kapije džehennema čuva zatvorenim, jer ne želi da uđemo u njega (tek kad se donese presuda), dok su kapije dženneta uvijek otvorene, Njegova milost je uvijek pristupačna, ali kazna će uslijediti tek nakon donesene presude”.

 

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

[ Az-Zumer, 71.]

Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati: “Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš Dan doživjeti?” – “Jesu” – reći će oni – “ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti.”

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 

[Az-Zumer,  73.]

A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene – čuvari njegovi će im reći: “Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!”

Na prvi pogled, jedina razlika između prvog i drugog ajeta je u skupinama o kojima se govori. Ali ako pogledamo pažljivije, primjetit ćemo da, kada Allah spominje džennet dodaje veznik  ve, što kompletno mijenja sliku značenja. Postavlja se pitanje: zašto je u prvom ajetu u kontekstu nevjernika rečeno:حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا(bez veznika ve),  a u drugom ajetu u kontekstu vjernika: حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا  (sa veznikom ve).

U prvom ajetu nevjernici su vođeni prema džehennemu u velikim skupinama i odjednom, bez ikakvog upozorenja, otvaraju se pred njima ogromne kapije džehennema. U suri En-Nebe’  se kaže da će džehennem biti zasjeda, kao da će iznenada zaskočiti i napasti nevjernike. Upravo to je opis džehennema: vatra koja pravi zasjedu, napada iznenada, tako strašna da se ljudi od samog pogleda na nju ukoče od straha. Zatim, kao što jerečeno u suri Humeze:  إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ, vrata džehennema su  doista  zatvorena; džehennem je upravo poput zatvora, čija vrata su zatvorena i ne otvaraju se dok ne dođu oni koji će u njemu boraviti. Zato je u ajetu rečeno:  „Kada do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati“. Sa jezičkog stanovišta, ovo jednostavno predstavlja uslovnu rečenicu, u kojoj je otvaranje kapije uslovljeno dolaskom onih kojima je presuđen džehennem, i zbog toga nije potreban veznik ve, nego radnja ide svojim očekivanim slijedom.

Međutim, što se opisa  dženneta tiče, Allah kaže u suri Sad: جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَاب   (edenski vrtovi čije će kapije za njih biti otvorene). Znači,  džennetska vrata će čekati svoje dženetlije širom otvorena, a obzirom da je paradigma ‘mufettehaten’, dočim ne i ‘meftuuhaten’,  izvedena iz druge vrste glagola, to znači da je neko zadužen da ta vrata drži otvorenim kako bi ih vjernici otvorenim zatekli. Kako je samo veličanstven opis dženeta i kako je samo veličanstvena pažnja koju Allah posvećuje vjernicima i njihovoj nagradi.

Vratimo se na ajet sure Zumer:  „…i kad do njega dođu – a kapije njegove već  širom otvorene“. Ovdje nalazimo veznik ve, u funkciji hāl mensūba, odnosno, veznik koji upućuje doslovno na to kako će džennnet izgledati kada ga oni ugledaju – bit će već  širom otvoren.  Međutim, i ovdje nalazimo da je rečenica uslovna jer počinje sa  uslovnom česticom iza (onda kada dođu), ali nemamo odgovor na taj uslov, što tu rečenicu čini neobičnom i neuobičajenom. Upravo je to slučaj sa jezikom Kur'ana:  odgovor na uslov se u određenim rečenicama izostavlja kako bi se ukazalo na veličinu onoga o čemu ajet govori, bilo da se radi o nagradi, kazni ili nečem drugom. Zamislimo to i ovako, onaj koji čita uslov, očekuje i odgovor, i najednom biva „iznenađen, probuđen“ kada ne nađe odgovor na uslov, i biva zateknut veličinom onoga o čemu taj ajet govori. Baš kao što će vjernici  imati najljepši prizor pred sobom kada dođu i zateknu džennet širom otvoren, jer je na ovaj način, skrivanjem  odgovora na uslov, data prednost onome što će vjernici vidjeti,  nad odgovorom na uslov. I upravo to što je odgovor skriven i nije prisutan, može tako prelijepo aludirati na to da jezik trenutne situacije nije u mogućnosti izraziti ono što vjernici u tom trenutku osjećaju.

U ovim ajetima je skrivena još jedna milost. Allah kaže da će se kapije džehenema otvoriti, a da su kapije dženneta već otvorene. Allah kapije džehennema čuva zatvorenim, jer ne želi da uđemo u njega (tek kad se donese presuda), dok su kapije dženneta uvijek otvorene, Njegova milost je uvijek pristupačna, ali kazna će uslijediti tek nakon donesene presude.

Ono što je dodatno zanimljivo kod ovog veznika ve, a što navodi El-Kermani u svom djelu Garaibu-t-tefsir ve ‘adžaibi-t-t'evil jeste to da ve u ovom slučaju spada pod nešto što su lingvističari u arapskom jeziku nazvali imenom  واو الثمانية, odnosno, veznik ve koje dolazi nakon navođenja sedam stvari bez veznika, a osma stvar/pojam/karakteristika navodi se uz veznik. Prelijep primjer za to nalazimo u 22. ajetu sure El-Kehf, gdje se kaže da je mladića u pećini bilo sedam, a pas njihov je bio osmi, odnosno, nakon riječi ‘sedam’ dolazi veznik ve u funkciji واو الثمانية.

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ / „Dok će neki reći: bila su sedmerica, a pas njihov bio je osmi“.

Vratimo li se na pomenute ajete, nalazimo da kod govora o džehennemu nije prisutan veznik ve, a zanimljivo je to da je džehenemskih vrata sedam, kao što je došlo u hadisima. Međutim, u sljedećem ajetu, veznik ve se, za razliku od prethodnog ajeta, spominje poslije navođenja dolaska vjernika pred džennetska vrata, jer je džennetskih vrata – osam, što prelijepo aludira na ono što nam je i Poslanik a.s. rekao u hadisu: „Džennet ima osam vrata, jedna od tih vrata se zovu Er-Rejjan, i na njih će ući samo postači“. (Buharija i Muslim)

 

Prijevod i obrada dijela emisije o nadnaravnosti Kur'ana (komentar ajeta – dr. Fadil Salih es-Samerraī): لمسات بيانية  للدكتور فاضل السامرائي

Cijelu emisiju možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=KoWyNK4Pqz0&feature=youtu.be