Na osnovu ukazane potrebe za ramazanskim imamima, hatibima i muallimima, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Upravom za vanjske poslove i dijasporu i Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S

za obavljanje ramazanske prakse u Dijaspori

Pravo na ramazansku praksu u dijaspori imaju studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Uslovi:

  1. Da je student prvog ili drugog ciklusa studija Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, smjer Islamska teologija ili Program za imame, hatibe i muallime;
  2. Da je u statusu redovnog ili redovnog-samofinansirajućeg studenta.

Bodovna struktura se određuje na osnovu usaglašenog pravilnika između USFIN-a i Uprave za vanjske poslove i dijasporu.

Formular prijave dostaviti (u printanoj i elektronskoj formi) na adresu:

Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka

ulica: Ćemerlina br. 54, 71 000 Sarajevo

E-mail: usfin-a@hotmail.com

Zajedno sa formularom koji se nalazi na linku ispod dostaviti i slijedeće dokumente:

  1. Potvrdu o statusu studija;
  2. Prosjek ocjena;
  3. Kućnu listu;
  4. Potvrdu o radnom statusu roditelja ili izdržavatelja;

Datum objave: 6.3.2018.

Trajanje oglasa:7 dana (13.3.2018. do 15h)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Link formulara za prijavu:

https://www.dropbox.com/s/phpvozql2eh3mmn/Formular-za-prijavu.docx?dl=0