PRELIMINARNA RANG LISTA: KONKURS ZA RAMAZANSKU PRAKSU U DIJASPORI

Na osnovu konkursa za ramazansku praksu kojeg je Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Upravom za dijasporu Rijaseta i Fakultetom islamskih nauka objavilo 6. marta na svom zvaničnom Facebook profilu i web stranici www.mladjak.com/v24, na adresu Udruženja je pristiglo ukupno 95 prijava. Pristigle prijave je pregledala Komisija za izbor kandidata za odlazak na ramazansku praksu koju su odabrali članovi Upravnog odbora USFIN-a (a istu su potvrdili i Uprava za dijasporu Rijaseta i Fakultet islamskih nauka), koji su, potom, napravili rang listu studenata koji su predali dokumente na konkurs.

Žalbeni rok traje do petka, 30.3.2018. godine do 15:00h. Svoje obrazložene žalbe poslati na e-mail:usfin-a@hotmail.com.

U prilogu možete pogledati Konačnu rang listu svih prijavljenih kandidata kao i Kriterijume za utvrđivanje rang liste.

Rang_lista_SVIH_KANDIDATA

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste za ramazansku praksu u dijaspori

Plavom bojom su označeni studenti koji su obavljali ramazansku praksu u Sjevernoj Americi / Kanadi (nemaju pravo na ramazansku praksu u Sjevernoj Americi, imaju pravo na ramazansku praksu u Evropi), žutom bojom su označeni studenti koji su ramazansku praksu obavljali u Evropi (imaju pravo na ramazansku praksu u Evropi/ Sjevernoj Americi) a zelenom bojom su označeni vanredni studenti (konkurskom nemaju pravo na ramazansku praksu u dijaspori).