PRELIMINARNA RANG LISTA: KONKURS ZA RAMAZANSKU PRAKSU U DIJASPORI

Na osnovu konkursa za ramazansku praksu kojeg je Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Upravom za dijasporu Rijaseta i Fakultetom islamskih nauka objavilo 6. marta na svom zvaničnom Facebook profilu i web stranici www.mladjak.com, na adresu Udruženja je pristiglo ukupno 95 prijava. Pristigle prijave je pregledala Komisija za izbor kandidata za odlazak na ramazansku praksu koju su odabrali članovi Upravnog odbora USFIN-a (a istu su potvrdili i Uprava za dijasporu Rijaseta i Fakultet islamskih nauka), koji su, potom, napravili rang listu studenata koji su predali dokumente na konkurs.

Žalbeni rok traje do petka, 30.3.2018. godine do 15:00h. Svoje obrazložene žalbe poslati na e-mail:usfin-a@hotmail.com.

U prilogu možete pogledati Konačnu rang listu svih prijavljenih kandidata kao i Kriterijume za utvrđivanje rang liste.

Rang_lista_SVIH_KANDIDATA

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste za ramazansku praksu u dijaspori

Plavom bojom su označeni studenti koji su obavljali ramazansku praksu u Sjevernoj Americi / Kanadi (nemaju pravo na ramazansku praksu u Sjevernoj Americi, imaju pravo na ramazansku praksu u Evropi), žutom bojom su označeni studenti koji su ramazansku praksu obavljali u Evropi (imaju pravo na ramazansku praksu u Evropi/ Sjevernoj Americi) a zelenom bojom su označeni vanredni studenti (konkurskom nemaju pravo na ramazansku praksu u dijaspori).