KONAČNA RANG LISTA: KONKURS ZA RAMAZANSKU PRAKSU U DIJASPORI

Na osnovu konkursa za ramazansku praksu kojeg je Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Upravom za dijasporu Rijaseta i Fakultetom islamskih nauka objavilo 6. marta na svom zvaničnom Facebook profilu i web portalu www.mladjak.com/v24, na adresu Udruženja je pristiglo ukupno 95 prijava (89 prijava od strane redovnih i redovnih-samofinansirajućih te 6 prijava vanrednih studenata koji nisu imali pravo konkursa). Pristigle prijave je pregledala Komisija za izbor kandidata za odlazak na ramazansku praksu koju su odabrali članovi Upravnog odbora USFIN-a (a istu su potvrdili i Uprava za dijasporu Rijaseta i Fakultet islamskih nauka), te su nakon toga napravili rang listu studenata koji su predali dokumente na konkurs.

U prilogu možete pogledati Konačnu rang listu svih prijavljenih kandidata, Konačnu rang listu kandidata za Sjevernu Ameriku, Konačnu rang listu za Evropu kao i Kriterije za utvrđivanje rang liste.

Kriteriji za utvrđivanje rang-liste studenata za ramazansku praksu u dijaspori

RANG LISTA SVIH KANDIDATA

RANG LISTA AMERIKA

RANG LISTA EVROPA