Imam biti?

Razgovarao: Tarik Šahinović

 

“U razgovoru sa istaknutim imamima, Salih ef. Haušićem i Vedaad ef. Arnautom, vođeni smo željom da približimo pojam “imam” u njegovom prvotnom značenju, barem u jednoj dimenziji, onu koju nadasve karakterišemo kao duhovnu, tj. onu s kojom počinjemo svaku priču o imametu.”

 

Pojam imam, koji je u narodu stekao i sinonim hodža, stanovnicima ovog područja poznat je dolaska Osmanlija na ove prostore. Vremenom, riječ imam, zajedno sa svojim sinonimom, postala je, čini se, u određenoj mjeri, i otrgnuta od svoga iskonskog značenje

S ciljem približavanja pravom značenja ovog pojma razgovarali smo sa Salihom ef. Haušićem, profesorom u Gazi Husrev-begovoj medresi koji je bio jedan od istaknutijih imama Muftijstva zeničkog prije nego je počeo raditi u Gazi Husrev-begovoj medresi. Također, o datoj tematici razgovarali smo i sa Vedad ef. Arnautom, zeničkim imamom koji je proglašen za najboljeg imama zeničkog medžlisa za 2013-tu godinu, te vođom hora „En-Nahl“. U tom razgovoru smo govorili o osobinama koje krase imame, te kakvim se idealima trebaju voditi. U razgovoru sa istaknutim imamima, Salih ef. Haušićem i Vedaad ef. Arnautom, vođeni smo željom da približimo pojam “imam” u njegovom prvotnom značenju, barem u jednoj dimenziji, onu koju nadasve karakterišemo kao duhovnu, tj. onu s kojom počinjemo svaku priču o imametu.

Svakom čovjeku pružena je šansa da na osnovu svojih sposobnosti kvalitetno iskoristi život na ovome svijetu. Svaki čovjek se rodi sa drugačijim osobinama, drugačijim sposobnostima, tako je i sa pozicijom imama. Imam se ne postaje preko noći, već se rađa i odgaja od rođenja. Vedad ef. Arnaut nam priča: “U svom ranom djetinjstvu prešao sam u kur'ansko pismo i osvajao mnoga takmičenja, uz Allahovu pomoć. Vođen druženjem sa Kur'anom, upisujem Gazi Husrev-begovu medresu. Vodeći se hadisom Božijeg Poslanika a.s., koji kaže da su najbolji ljudi oni koji služe ljudima shvatio sam da je to časna misija, te nakon medrese počinjem raditi kao imam, elhamdulillah.“

Logičkim redosljedom stvari, nemoguće je neobratiti pažnju na dubinu značenja pojma imam. Ako se imam od ranog djetinjstva priprema za tu poziciju, onda to ima svoju posebnu težinu. Postavlja se pitanje, da li je biti imam samo još jedan u nizu poslova i zanata? „Posao imama je misija, nije posao kao drugi poslovi, to je kompletan život. I ne samo njegov život (život imama), nego i život njegove porodice. Nema uspjeha niti jednom imamu ako iza sebe nema islamski izgrađenu porodicu, prije svega ženu. Sve se kod imama gleda. Ahmedija je bijela baš zato da bi se vidio svaki nedostatak. Ljudi mogu prihvatiti da  je čovjek grješno biće, ali se nikako ne mogu pomiriti sa time da njihov imam javno griješi. Ljudi hoće jednu iskrenost kod imama i njegovih postupaka“ – kako to vidi Salih ef. Haušić

Gledajući drugu stranu medalje uvidjeti ćemo da ovaj posao traži mnogo više odricanja od drugih poslova. Svaki korak je bitan, svaka riječ se računa, a sve to sa sobom nosi još veću odgovornost. Upotpunit će nas efendija Arnaut: “To nije posao kao svaki drugi, posao imama je pun odgovornosti, jer imam nosi na svojim leđima one koji se iza njega u safove redaju. Ova velika odgovornost iziskuje ljubav, moraš voljeti ovaj posao, nema rutine kod imama.“

Odgovornost imama jeste velika i traži jak motiv. Taj motiv imam crpi iz samoga vjerovanja, to je ono što ga pokreće i što ga ojačava na tom putu. Posao imama je da poziva u vjeru, a ako uzmemo u obzir da su to radili svi Božiji poslanici onda shvaćamo veličinu ovog poziva. O tome šta je to najveći motiv imam, od Salih efendije čujemo: „To je najčasniji posao koji se može raditi, posao kojeg su radili Božiji poslanici, pozivaš u Allahovu vjeru, nagrada neće izostat. To je snažan motiv, dovoljan sam po sebi da insan neumorno radi, da radi mnogo i iskreno, a Allah će trun dobra koje uradiš vidjeti. Radiš u Njegovo ime, te radiš najčasniji posao, pa nagrada je ogromna i nije potrebno tražiti drugi motiv.“

Časna misija imama zahtjeva jedan poseban kodeks ponašanja i osobina koje trebaju biti sastavni dio imamova života. Neodvojen život od vjere. „Kur'an i Sunnet moraju mu (imamu) biti vodilje u životu. Poslanik a.s., kaže: ‘Ostavljam vam dvije stvari koje ako se budete držali nećete zalutati, a te dvije stvari su Kur'an i moj sunnet.’ A što se tiče osobina koje jednog imama treba da krase neizostavno je da imam ima črvst iman, da žive moralno u skladu sa kur'ansko-sunnetskim principima i islamskom tradicijom, svako drugo ponašanje koje nije u skladu sa ovom časnom misijom mora biti sasječeno u korjenu“ – riječi su Vedad efendije.

Svaki savjet dobro dođe, kao što niti jedna kritika nije negativna, pitalismo Salih ef. Hušića da nam da nekoliko savjeta od kojih bi se mogli okoristiti trenutni i budući obnašatelji imamske dužnosti. Kazao nam je sljedeće: “Prva preporuka jeste da isčistimo nijet, da znanje tražimo isključivo u ime Allahovo, tada će, shodno hadisu, meleki prostirati krila pod njih. Druga preporuka je da mnogo učimo, da ubiremo kvalitetno znanje, jer bez kvalitetnog znanja, unatoč dobrom nijetu, ljudi rade velike greške. Treća preporuka je da mnogo radimo, nesebično i iskreno, plodovi će sigurno doći.“