Ljetna škola Graz: “Muslimanski i kršćanski  teolozi u dijalogu” (FOTO)

Priredio: Hasan Hasić


U periodu od 17. do 22. septembra, 2018., grupa studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu UNSA, zajedno sa studentima Pravnog fakulteta UNSA, te Franjevačke teologije Sarajevo, uzela je učešće u programu Ljetne škole Graz, pod nazivom Muslimanski i kršćanski  teolozi u dijalogu. Ljetna škola održana je u organizaciji Katoličko-teološkog fakulteta Karl Franzens Univerziteta Graz, uz podršku Sjemeništa dioceze Graz-Seckau i Franjevačkog samostana u Grazu.

Akademski dio programa obuhvatio je sljedeće teme: Svaki grad ima svoj vlastiti karakter (literarni tekstovi), Politički sistemi u poređenju: Austrija i Bosna i Hercegovina, Religijska edukacija u pluralnim društvima i Muslimanska i kršćanska filozofija religije: dokazi o Božijoj egzistenciji prema Ibn Sini i Tomi Akvinskom. Također, studenti su prisutvovali i časovima religijske edukacije pri različitim konfesijama.

Predavači su bili: Barbara Frischmuth, Michael Kramer, Maximilian Lakitsch, Ehlimana Memišević, Wolfgang Weirer, Ivo Markovic, Mile Babić, Karl Prenner, Fabian Müller i Reinhold Esterbauer.

Za ugodan boravak i nesmetano učešće studenata iz Bosne i Hercegovine u programu Ljetne škole Graz odgovorni su profesor filozofije i katoličke teologije na Karl Franzens Univerzitetu Graz, dr. Reinhold Esterbauer, i mr. Mevlida Mešanović, uposlenica Instituta za katehetiku i religijsku pedagogiju pri pomenutom univerzitetu. Angažman Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i studenata Fakulteta osigurala je Katedra za religijsku pedagogiju i psihologiju, čime su koordinirali dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, docent i Ahmed Čolić, asistent.

Program Ljetne škole je popraćen i posjetom Islamskom kulturnom centru Graz, turističkim obilaskom Graza, izletom na planinu Schöckl,  te obilaskom Franjevačkog samostana u Grazu.