Poruka 13 matičnih Vijeća studenata fakulteta UNSA

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas obavještavamo da naša prava, kao studenata, nisu ugrožena napuštanjem skupštine Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) i da smo podnijeli Molbu za izjašnjenje sukladno Zakonu o studentskom organizovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 11/10) član 44 stav 6, i član 46 stav 3. Odnosno, naša prava štitit ćemo preko organa visokoškolske ustanove (Univerziteta u Sarajevu), te Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Ministarstva pravde i uprave KS i samog Kantona Sarajevo kao osnivača visokoškolske ustanove.

Osuđujemo svaki neosnovani napad na novoizabrano rukovodstvo. Ne podržavamo uvrede na račun: vjere, nacije, porijekla…; niti po bilo kojoj drugoj  osnovi. Ovim putem molimo sve da se od takvih komentara suzdrže. 

Ograđujemo se od svih političkih stranaka i njihovih javnih istupa. Naš cilj je depolitizacija SPUS-a i zakonit rad istog. Želimo da ovaj slučaj što prije bude rasvijetljen. 

Želimo Vam mnogo sreće na predstojećem ispitnom roku! 


U ime:

Asocijacija studenata Akademije likovnih umjetnosti, Asocijacija studenata Akademije scenskih umjetnosti, Asocijacija studenata arhitekture, Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka SPONA, Asocijacija studenata Građevinskog fakulteta, Asocijacija studenata Muzičke akademije, Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta, Udruga studentski zbor KBF Sarajevo,  Udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta Steleks, Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta STAFF, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka, Vijeće studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Vijeće studenata Mašinskog fakulteta „Mašinac“.