KONKURS: Ramazanska praksa u Evropi

Na osnovu ukazane potrebe za ramazanskim imamima, hatibima i muallimima, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Upravom za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje:

KONKURS
za obavljanje ramazanske prakse u Evropi

Pravo na ramazansku praksu u dijaspori imaju studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Uslovi:

  1. Da je student prvog ciklusa studija ili student drugog ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu;
  2. Da je u statusu redovnog ili redovnog-samofinansirajućeg studenta.

Bodovna struktura se određuje na osnovu usaglašenog pravilnika između
Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka i Uprave za vanjske poslove i dijasporu.

Formular prijave dostaviti (u printanoj i elektronskoj formi) na adresu:
Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka
ulica: Ćemerlina, br. 54, 71 000 Sarajevo
e-mail adresa: ramazanskapraksa.dijaspora@gmail.

Zajedno sa formularom dostaviti i sljedeće dokumente:

  1. Kopiju prve stranice pasoša;
  2. Potvrdu o statusu studija;
  3. Prosjek ocjena;
  4. Kućnu listu;
  5. Potvrdu o radnom statusu roditelja ili izdržavatelja;
  6. Dodatno (relevantni certifikati o završenim kursevima/seminarima).

Datum objave: 18. februar 2019. godine
Trajanje konkursa: 10 dana (do petka, 1. marta 2019. godine do 12:00h)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.