#raSPUSt: Dokazana nelegalnost skupštine SPUS-a održane 18.01.2019. godine

Poštovani studenti,

Obraćamo vam se povodom usmjerenog inspekcijskog nadzora nad radom Udruženja „Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu“, koji smo zahtijevali nakon Skupštine pomenutog udruženja održane 18. 1. 2019. godine.

Iz priloženog akta nadležne inspekcije proizilazi par bitnih zaključaka:

✅ trinaest matičnih vijeća studenata UNSA na zakonit način dokazalo nelegalnost skupštine SPUS-a održane 18. 1. 2019. godine;

✅ nadležna inspekcija je naložila SPUS-u i ovlaštenoj osobi, kolegi Serdareviću, da otkloni potvrđene nezakonitosti i sprovede sve prekršene članove Zakona o studentskom organizovanju i Statuta SPUS-a;

✅ potvrđeno je da je trenutna studentica-prorektorica, kolegica Jusufbegović, postupala suprotno odredbama pomemutog Zakona i Statuta.

Naša prava smo tražili pravnim putem, te i na taj način pokazali spremnost i zrelost da gradimo jaku krovnu organizaciju svih studenata Univerziteta u Sarajevu.

Pokazali smo kako je uz težak i predan rad moguće mijenjati, te ćemo ustrajati na našem putu složni, ohrabreni i jači.

Očekujemo da će nadležni postupiti u skladu sa ovim aktom i u najboljem interesu svih studenata.

Zahvaljujemo vam na podršci i ohrabrenju prethodnih mjeseci!