Promocija knjige “Objava – oblikovanje ‘Nove prepoznatljivosti'” Senada Heveševića (PHOTO)

Priredio: Muharem Salkica

Photo: Medina Hadžić


Neke knjige pisane su samo da bi ih autori mogli navesti u svojim biografijama, što ne utiče na kvalitet knjige, a druge da bi se čitatelj upoznao i okoristio njenom tematikom.

Večeras je na Fakultetu islamskih nauka održana promocija knjige koja spada u ovu drugu kategoriju. “Objava – oblikovanje ‘Nove prepoznatljivosti'” naziv je knjige koju je napisao Senad Hevešević, MA Islamske teologije. Pored autora, promotori su bili dekan Fakulteta islamskih nauka, prof. dr. Zuhdija Hasanović i Hasan Hasić, BA islamske teologije. Na početku programa ašere je proučio Ahmed Alili.

Prvi se obratio prof. dr. Zuhdija Hasanović, koji je i jedan od recenzenata ove knjige. Na početku je istaknuo da je teško odrediti jednu kategoriju u koju bi se ova knjiga svrstala, jer  se bavi i tefsirom, a i sirom – životopisom Muhammeda, s.a.w.s. Naveo je da knjiga kroz sunnet i paradigme sunneta pokazuje kako da čitamo, razumijevamo i primjenjujemo Kur'an u svome životu. Istakao je da bi svaka porodica trebala pročitati knjigu zbog praktičnih savjeta kako treba da izgleda jedan musliman, ali i islamska porodica.

Hasan Hasić je na početku naveo da navodnici u svakom naslovu djeluju nezgrapno, ali za navedenu knjigu to je najbolji naslov i svako naredno izdanje treba imati isti naslov jer on najbolje predstavlja tematiku knjige. Istakao je da je autor ustvari napisao siru, ali na jedan specifičan način. Izašao je iz kalupa prethodnih životopisa Poslanika, s.a.w.s., ne negirajući ih, ali predstavljajući to na jedan drugačiji način. Autor u knjizi pokušava aktualizirati proces objave i važnost efekta koji ona ima na muslimana. To je knjiga koja hronološki prikazuje objavu i predstavlja način na koji je tekla promjena u životima ashaba. Čitaoc osjeća dramu koju je osjećao i Poslanik, s.a.w.s., i oni oko njega.

Autor knjige, Senad Hevešević, bio je posljednji među promotorima. Na početku svoga izlaganja rekao je da mu je velika čast i zadovoljstvo pričati o svojoj knjizi na Fakultetu na kojem je proveo studentske dane. Ideju za pisanje knjige dobio je slušajući jedno predavanje o suri Feth koje je trajalo tri i po sata, a na kojem je predavač tri sata govorio o kontekstu u kojem je sura objavljena da bi prisutnima predstavio zašto je ona za muslimane u tom vremenu predstavljala pobjedu. Ovo je naveo kao razlog zašto je on na isti način pristupio cijeloj objavi, koja je postepeno, kroz 23 godine, mijenjala život Poslanika, s.a.w.s., i ashaba. Kada se čovjek približi toj hronologiji vidi jedan fascinantan način na koji je Allah, dž.š., vodio Poslanika, s.a.w.s. i ashabe tako što im je u savršeno vrijeme slao ajete koji ih podstiču na nešto ili ajete kojima ih opominje. Na kraju promocije zahvalio se Udruženju studenata kao organizatoru, dekanu prof. dr. Zuhdiji Hasanoviću na recenziji i promociji knjige te Mešihatu Islamske zajednice u Hrvatskoj, izdavaču knjige.

Moderator programa, ispred Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka, bio je Ajdin Halilić, student četvrte godine Islamske teologije.