Seminar “Kur'anom promijenjeni” na Fakultetu islamskih nauka (PHOTO)

Piše: Mirza Medunjanin

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, dana 11.12.2019., održan je seminar na temu “Kur'anom promijenjeni”, ili, kako ga je predavač mr. Senad ef. Hevešević, još oslovio: “Konekcija s čudom Kur'ana”.

U vremenskom intervalu od tri sata, prisutni su se mogli okoristiti saznanjima iz života Poslanika, s.a.w.s., interesantnim tefsirskim izlaganjima te snažnim motivacijskim porukama primjenjivim u našem
vremenu. Seminar se odvijao sa stalnom interakcijom predavača i svih prisutnih. Prostor u Ikbalovoj učionici skoro da je bio premalen za sve zainteresovane koji su izlaganje prožeto entuzijazmom i snažnom emocijom ispratili do posljednjeg trena, kada je svim prisutnim noć uljepšalo iznenađenje dekana, prof. dr. Zuhdije Hasanovića, poklon knjiga predavača Senada ef. Hevešević-“Objava-oblikovanje ‘Nove prepoznatljivosti'”.

Sam koncept izlaganja sistematično je vodio slušaoce kroz hronološki prikaz dešavanja vezanih za objavu kur'anskih ajeta, njihovo tumačenje, povode objave i način na koji ih možemo implementirati u našim životima. U uvodu, prvom od tri dijela izlaganja istaknuti su najbitniji aspekti Kur'ana, riječi Božije, životne vodilje sa jasno naglašenim ciljem predavanja- probuditi želju za promjenom utemeljenom na Kur'anu.

Središnja poruka je ujedno i krajnja tačka- postati poput drveta, sa
dubokim korijenom, razgranatim krošnjama koje uvijek plodove imaju, a način postizanja cilja je lijepa riječ.

Drugi dio seminara oslovljen je sa motivirajućim sloganom: “Iskoristiti potencijale”. Inspirativan govor u najkraćem možemo opisati kroz sedam pravila koja trebaju zauzeti primarno mjesto u našim životima.:

Ciljaj maximalno!

Budi hrabar! Gledaj i konkretno mijenjaj!

Budi saburli!

Prepoznaj stvari onakve kakve jesu!

Ne gubi Ka'bu iz vida!

Imaniziraj svaki dio sebe!

U posljednjoj fazi izlaganja- “Kur'anska emocija”, sumiran je ovaj mudrostima bogat događaj sa stavljanjem akcenta na svaku pobjedničku misiju povlačeći paralelu sa onom koju je imao Poslanik, s.a.w.s.. Put od “Iqre’ ” do čvrste zajednice predane samo Allahu, dž.š., nosio je brojne nedaće, ali sveprisutna slika konačnog cilja i iskren nijjet nadvladali su iskušenja i donijeli konačnu pobjedu koju ćemo i sami osjetiti povedemo li se za porukama predavanja i primijenimo ih u životu.

Seminar je okončan već pomenutom podjelom knjiga prisutnima i riječima zahvale Ahmeda Tabakovića, predsjednika USFIN-a, upućenim predavaču, dekanu i svima koji su pomogli pri organizaciji događaja.