Promišljanje o Kur'anu sa Noumanom Ali Khanom: Sura Al-Ankebut

Prijevod: Eldar Ćatibušić

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=Xbh6CAoLLJk

Sura Al-Ankebut, je kasna mekkanska sura. Počinje sa govorom o mučenju muslimana.

Khabbab ibn al-Aratt bio je ashab Muhammeda, s.a.w.s., kojeg su Kurejšije mučile, skinule njegovu odjeću i stavili ga na užareni ugalj, te su stajali iznad njega dok se koža na njegovim leđima nije istopila. A onda su ga ostavili da umre. U tom teškom stanju došao je Poslaniku s.a.w.s., sav izranjavan, u agoniji, i požalio se: “Zašto se nama dešavaju ovakve stvari, a mi slijedimo Istinu?”

Tim povodom objavljeni su ajeti sa početka sure gdje Gospodar kaže: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu “Mi vjerujemo”, i da u iskušenje neće biti dovedeni? (2. ajet)

Gospodar je upotrijebio riječ juftenun, a fetene u arapskom jeziku označava topljenje zlata, kao što su se topila i leđa ovog plemenitog ashaba. Da bi nastalo čisto zlato ono se mora topiti, tako isto da bi iz čovjeka izašlo ono najčišće mora prolaziti kroz iskušenja.
Kao da Gospodar poručuje: “Ti si meni zlato” gdje se naglašava važnost ljudi poput Al Aratta.

Zatim Allah, dž.š., počinje sa kazivanjem o Nuhu s.a.w.s., koji je bio sa svojim narodom 950 godina. Onda nam Allah, dž.š., govori o Ibrahimu a.s. 
Paralela između ova dva poslanika jeste to što je Nuh, a.s., spašen od vode, a Ibrahim, a.s., od vatre, što su dva suprotna elementa. Kao da nam se kaže da će nas Gospodar spasiti od bilo čega te ukoliko je napravio izlaz za ovu dvojicu poslanika tako će napraviti izlaz za nas.
Zatim Gospodar spominje Luta, a.s., koji je povjerovao Ibrahimu, a.s., a i on je morao učiniti hidžru, baš kao i Ibrahim, a.s.: I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: “Ja se selim onamo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je On, uistinu, silan i mudar” (26. ajet; doslovan prijevod: Ja se selim svome Gospodaru…)

Allah dž.š. kroz slučaj Nuha, Ibrahima, i Luta, a.s., indirektno upućuje na migriranje, iseljenje- hidžru. Također se poručuje da su vjernici ti koji su sačuvani/spašeni u ovim slučajevima.

Na kraju sure Gospodar kaže: One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine! (69. ajet)

Ihsan je robovanje Allahu dž.š. kao da Ga vidimo, svjesni da iako mi Njega ne vidimo On nas vidi i Gospodar vodi one koji su konstantno svjesni Njegove prisutnosti. Poslanik, s.a.w.s. je bio vođen ka putu u Medinu i doslovice, primjećivao je Allahovo dž.š. prisustvo u najtežim momentima.