Piše: Elvedin Hodžić

Pošao bih ja za tobom
Dok se svjetlost nebeska
niz nokte tvoje zlatne
razliva.
Poljubac moj na jagodice
tvoje mirisne, a u njemu
sva moja ljubav za te.

Pošao bih tebi pod krilo
u očima plavim tvojim
dušu dječiju da nađem .

Bih, ali, voljeno moje,
Dah i uzdah tane je teško.
Od mene samo kap ostade.

Poljubac tebi voljeno moje
pod jagodice tvoje mirisne…

Eh, da je, nježno moje
tebe još malo ostalo, jer
ište te duša moja
.

Poljubac, voljeno moje, sa suzama
na jagodice mirisne tvoje.

Voljeno moje, ipak, eto mene.