Preliminarni rezultati konkursa za obavljanje ramazanske prakse u Sjevernoj Americi i Evropi

Sarajevo, 07.02.2020.


Predmet: Obavještenje o provedenoj konkursnoj proceduri za ramazansku praksu u Sj. Americi i Evropi za ak. 2019/2020.

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o ramazanskoj praksi u dijaspori studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Komisija za izbor kandidata za odlazak na ramazansku praksu u dijaspori objavljuje preliminarne rezultate Konkursa za ramazansku praksu u Sjevernoj Americi i Evropi.

Konkurs za obavljanje stručne ramazanske prakse u Sjevernoj Americi i Evropi je otvoren u petak 24.01.2020. i zatvoren je 05.02.2020. u 16 sati.

Na adresu Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka pristiglo je 82 prijava, od kojih  su 3 odbijene: jedan kandidat nije student FIN-a, dok druga dvojica kandidata su vanredni studenti. Komisija u sastavu: Ahmed Tabaković, predsjednik Komisije, Abdulvehhab Begić, član i Edin Čolaković, član pregledala je pristiglu dokumentaciju i rangirala kandidate na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o ramazanskoj praksi u dijaspori studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Pravilnikom o stručnoj ramazanskoj praksi studenata Fakulteta islamskih nauka.

Kandidati koji nisu zadovoljni rezultatima imaju pravo na žalbu u roku od 5 dana. Krajnji rok za žalbe je do srijede, 12.02.2020. do 21 sat. Žalbe se dostavljaju e-mailom na adresu: ramazanskapraksa.dijaspora@gmail.com.

Kandidati koji su ispunili uslove za odlazak na ramazansku praksu u Sjevernu Ameriku će biti obaviješteni o džematima i procesu dobivanja vize najkasnije 3 dana nakon isteka žalbenog roka. Kandidati koji ne budu dobili džemat u Sjevernoj Americi, a nalaze se na rang-listi, automatski će biti prebačeni na listu za Evropu. Kandidati koji su ispunili uslove za odlazak na ramazansku praksu u Evropu bit će obaviješteni o džematu u kojem obavljaju ramazansku praksu najkasnije 15 dana prije početka ramazana, shodno pristiglim zahtjevima iz džemata.

Kako ne bi došlo do nesporazuma, ovakva rang lista je napravljena shodno Pravilniku Fakulteta islamskih nauka o Stručnoj ramazanskoj praksi studenata FIN-a.

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da se obratite putem e-maila: ramazanskapraksa.dijaspora@gmail.com, a ne privatno članovima Komisije. Također, molimo Vas za strpljenje i kooperaciju u narednom periodu. Potrudit ćemo se da Vam sve relevantne informacije dostavimo na vrijeme, što je bio slučaj i do sada.

S poštovanjem i mahsus selamom,

Ahmed Tabaković, s.r.

Predsjednik Komisije