Proširivanje i jačanje saradnje: Homework HUB i Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka

U petak, 15. januara, u prostorijama Homework HUB-a je potpisan Sporazum o saradnji sa Udruženjem studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Predmet Sporazuma se sastoji od: • Međusobne promocije sporazuma i njegovih pogodnosti; • Učestvovanje u zajedničkim aktivnostima; • Promo mjesečne članarine korištenja Homework-a; • Zajedničko učestvovanje u pisanju projekata; • Učestvovanje u edukacijama, webinarima i seminarima; • Pogodnosti za sve HUB kurseve (popust 10%); • Međusobno promovisanje aktivnosti u samostalnoj organizaciji obje strane potpisnice: • Homework d.o.o. je dužan svakom studentu/ici članu/ici studentskog Udruženja/Asocijacije potpisnice ovog Sporazuma naplatiti promotivnu cijenu usluge mjesečne članske karte u vrijednosti od 25,00 KM; • I mnoge druge aktivnosti koje će probuditi među studentima/cama volju i znatiželju za nauku i istraživanje.

Sporazum o saradnji, ispred Udruženja je potpisao predsjednik, Abdulvehab Begić, koji je izrazio zadovoljstvo što će studenti/ce postati dio HUB porodice.

Homework HUB se zahvaljuje na spremnosti za saradnju i sigurno je da početak 2021. godine pravo vrijeme za pokretanje novih stvari, a čije ćemo plodove ubirati tokom i na kraju ove godine.