Bosanskohercegovačka mladost u pohodu na velike teme i nove medijske svjetove

“Online” platforma “IslamEDU” osmišljena je s ciljem promocije islamskog znanja i islamskih nauka, a kroz edukaciju i edukativan sadržaj. Kao takva, sa svim svojim pripadajućim sadržajem i načinom komuniciranja s korisnicima predstavlja jedinstven prostor kako u Bosni i Hercegovini, tako i u širem okruženju.

IslamEDU napravio je tokom svog dosadašnjeg rada široki luk u kojem se nastojalo doprijeti do publike različitih profila i interesiranja, što su povratne informacije i reakcije potvrdile. To je, kako ističe Hasić, bio znak da je platforma na dobrom putu.

“U tom pogledu, značajnim držimo svaku vrstu kritike, sugestija i prijedloga – sve ono što će nam omogućiti da jasnije osluhnemo primatelje poruke te da uočimo i prave i krive korake u našem radu. Poseban motiv predstavljala je pozitivna reakcija naših starijih kolega, imama, glavnih imama, profesora medresa, profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i drugih koji s nama dijele stav o potrebi za kreiranjem ovakve vrste sadržaja u online prostoru”, kaže Hasić.

Sadmir Mustafić kaže da je ideja za razvoj platforme došla od izrazito mladih ljudi, što posebno raduje. “Itekako je važno što je ova ideja došla od mladih, poletnih i izuzetnih ljudi. Ta se mladost mora iskoristiti na pravi način, a mislim da je ovo jedan od tih način. Mi pokušavamo platformu i njene sadržaje predstaviti Islamskoj zajednici i da se kvalitetom sadržaja integriramo u njen medijski prostor. Ali, budući da ovaj projekt vode studenti FIN-a, imami i zaposlenici Islamske zajednice, može se reći da smo mi time već dio Islamske zajednice”, ističe Mustafić.

Angažman mladih teologa i imama, kazuje Hasić, predstavlja okosnicu razvoja IslamEDU platforme. Takvo učešće predstavlja i stvaranje prostora za njih. A oni, to je nesumnjivo potvrdio dosadašnji tekstualni i multimedijalni sadržaj, sigurno imaju šta reći.

“Raduje nas da na taj način uspijevamo motivirati i druge mlade kolege u njihovom poslu, kao i u tome da doprinesu razvoju ovog svima nama potrebnog projekta. Ono što se samo po sebi nadaje, a nije suvišno ni naglasiti: naš tim i većina onih koji doprinose razvoju IslamEDU platforme plod su odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i službeno aktivni u njenom radu. Sadržaj i kreiramo shodno tumačenju religije i vjere, te primjeni religijske prakse prema prihvaćenoj tradiciji IZ u BiH. Na tom tragu smatramo i da IslamEDU može doprinijeti razvoju i obogaćivanju medijskog puta IZ u BiH”, poručuje Hasić.

Sadmir Mustafić ističe da pri Islamskoj zajednici postoji mnogo mladih i nevjerovatnih ljudi koji se mogu uhvatiti u koštac s velikim temama. Ti ljudi neumorno rade na vlastitom usavršavanju pa je šteta ispustiti priliku da s drugima podijele vlastita iskustva i saznanja.

“Takvih ljudi se ne bi postidio ni jedan svjetski univerzitet. Nažalost, takvi najčešće nisu prisutni u javnom prostoru, naprosto ne mogu doći do publike. Platforma IslamEDU bit će, siguran sam, budućnost naše zajednice. Tradicionalni mediji u svijetu prelaze na streaming platforme, a mi, kao što je to običaj, kasnimo u svemu pa i u tome. Smatramo da je ova platforma budućnost komunikacije s našim džematlijama. Mi ne samo da imamo ogromnu dijasporu već su naši poslovi u našoj zemlji često toliko raštrkani da ne možemo imati kontakt s džematlijama, s ljudima koje zanimaju ti sadržaji. A sadržaji na ovom mediju već dolaze do publike”, ističe Mustafić.

Do sada smo na platformi IslamEDU imali priliku slušati i gledati goste različitih profila: univerzitetske profesore, vjeroučitelje, imame, te mlade istraživače u oblasti islamskih, ali i društvenih nauka. Posebnu draž platforme čini podcast.

Podcast se emitira četvrtkom u terminu od 19 sati. Već sada IslamEDU podcast predstavlja prepoznatljiv oblik našeg rada. YouTube kanal predstavlja osnovnu i najveću bazu našeg sadržaja, a koji se plasira putem komunikacijskih kanala na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, Twitter, te putem Viber zajednice. U decembru pokrenuta web-stranica www.islamedu.ba postala je stjecište svih online kanala i ponudila rubriku s tekstovima. Time smo razvili platformu bogatih formata koja će održavati željenu i potrebnu širinu u svakom obliku našeg rada. Osim što smo većinski prostor namijenili islamskim naukama, konstantno ističemo dimenziju društvenih nauka, što ćemo i u budućnosti potencirati kao značajan faktor u odgovoru na izazove vremena kroz aktualiziranje važnih tema iz oblasti društvenih nauka. Držimo da će nam takav pristup dati potrebnu dinamiku i, kao što rekoh – širinu, što je iznimno značajno u domenu edukacije i svake namjere da inspiriramo i motiviramo”, poručuje Hasić.

Svijest o karakteristikama svijeta u kojem živi odlika je vjernice i vjernika i navedeno se može podvesti pod značenje poznate poslaničke dove: “Allahu, pokaži mi stvari onakvima kakve one jesu!” Prepoznavati svijet onakvim kakav jeste znači i prepoznati načine djelovanja preko novih medija. Iznimna (a po nekima i pretjerana) demokratičnost društvenih mreža i internetskih medija omogućava pristup edukativnim i odgojnim sadržajima svakome s konekcijom, a pružatelji tih sadržaja neselektivno niču na sve strane. Ključno je primijetiti da istinski uspjeh ovakve vrste djelovanja zahtijeva, između ostalog, dvije karakteristike u pristupu: nesebičnost i meritornost.

IslamEDU kao platforma izrasta na temelju nesebičnosti i volonterskog rada u želji da se ponudi edukativni sadržaj, a oni koji nude taj sadržaj, vjerujemo da je tako, istinski su meritorni da govore o temama o kojima govore. Ovakvim pristupom pokazuje se istinsko zrenje mladih snaga koje su spremne na navedeni način koristiti nove medije i biti na usluzi zainteresiranim korisnicima. Iluzija je da u toj gustoj šumi pružatelja sadržaja nije moguće isplivati kvalitetom i pristupom i u tom kontekstu vrlo je važno pozvati sve one koji žele javno djelovati u našim društvima da ponude svoje sadržaje platformi IslamEDU da bi stekli samopouzdanje progovaranja vlastitim glasom, što je posebna blagodat koja nam se nudi.

Upravo zato na platformi IslamEDU u jednom serijalu govorim o islamskoj kulturi i civilizaciji, pokušavajući ponuditi alternativno promišljanje u odnosu na orijentalističko promatranje koje nam se nameće, a koje, naprimjer, islamskoj kulturi i civilizaciji namjenjuje ulogu ne pretjerano važnog prevoditeljskog poduhvata koji nije ponudio ništa originalno u svjetskoj povijesti. Također, vrlo je važno razumjeti poznate historijske činjenice, pogotovo u ranoj povijesti islama, tako da znamo razloge određenih događaja, da uspostavimo uzročno-posljedičnu vezu između tih događaja te da ih razumijemo u širem kontekstu koji nadilazi geografsko područje koje je muslimanska država pokrivala.

Očuvanje islamske tradicije Bošnjaka itekako je vezano za razumijevanje tih višestoljetnih procesa koji su doveli do dolaska islama na naše područje i utjecali na specifičnost razvitka islamske tradicije Bošnjaka na koju možemo biti ponosni i vjerujemo da IslamEDU može biti platforma koja će to prezentirati onako kako dolikuje savremenom svijetu.

Senad Hevešević, saradnik platforme “Islam.edu”

Sadržaje IslamEDU platforme možete pratiti na njihovom Youtube kanalu, dnevne objave na zvaničnoj Facebook stranici, Instagramu i Twiteru, a cjelokupan sadržaj aktivnosti koje nude, dostupan je na njihovoj zvaničnoj web stranici “https://islamedu.ba/”.

Preuzeto sa:

https://stav.ba/vijest/bosanskohercegovacka-mladost-u-pohodu-na-velike-teme-i-nove-medijske-svjetove/824