Redakcija predlaže knjigu

Tarik Kohnić – Lovac na zmajeve, Khaled Hosseini

Nezaboravni roman u kojem je utkana priča koja je u isto vrijeme surova i prelijepa. Dva brata, dva različita svijeta, koji polahko postaju jedno i čije sudbine se prepliću kroz ratna i politička dešavanja Blistog Istoka. Jake emocije koje plivaju na površini radnje ne ostavljaju mjesta lažnim ukrasima i pretjerivanjima, jer je bezbroj ovakvih životnih priča upravo surova realnost. Dva brata, koja ne znaju za svoju krvnu vezu, jedan je sluga drugome koji je bogat, a istina koja će se saznati poslije donosi ono prijateljstvo koje niko nije očekivao. Ljubav u ratu, ljepota u boli, milost u surovosti… Haled Hoseini ovim bestselerom New York Times-a promijenio je scenu moderne književnosti. Svjesno ili nesvjesno, čitalac počinje razmišljati o tome gdje je danas u svijetu ona iskra plemenitosti i dobrote ljudskog bića, nakon što se upozna s burnim događajima ove knjige, a još burnijim i jačim reakcijama ljudi koji iste proživljavaju.

”Pred sirotištem, tom ustanovom takvom kakva jest, nije bilo stolice za mene…”

”Ne brini, u svijetu je više problema od toga što ja jedem svinjetinu i pijem viski.”

”Hoćeš mi dohvatiti zmaja- upitao sam. –Za tebe, i hiljadu puta ako treba…”

Medina Hadžić – Obnovi svoj život, Muhammed El-Gazali

Potreba za upoznavanjem istina islama danas je u velikoj mjeri raširena. Knjiga Obnovi svoj život je upravo jedan odgovor na to pitanje, jer kako i sam autor Muhammed El-Gazali navodi u svom uvodu, djelo koje je napisao proisteklo je upravo iz želje da oni koji ne poznaju islam ili ga poznaju samo površno, shvate prvu istinu vjere, tj. prirodnost islama. Svaki insan (osoba) prolazi razne faze svoga života i nužno je da konstatno vrši obnovu svoje ličnosti, u svakom segmentu svoje prirode. Prema tome, Muhammed el-Gazali upravo nastoji da predoči čitaocu, oslanjajući se na Kur`an i Sunnet, suštinu islama i ukaže mu da nikad nije kasno odgojiti svoj nefs (strasti) i težiti postizanju Božijeg zadovoljstva, koji je zapravo glavni cilj života.  Također, autor nastoji objasniti sličnost između islamske tradicije i dostignuća do kojih su došli mnogi mislioci u većini duhovnih, društvenih i političkih oblasti. Kroz primjere svakodnevice, ukazuje na neiskorišteni potencijal ljudskog razuma,  kojim je čovjek posebno darovan od Boga i koji uz produhovljenost, čovjeka nadahnutog Kur`anom i sunnetom može dovesti do promjena životnih navika.

Fetah Ramić – Hiljadu sjajnih sunaca, Khaled Hosseini

Listajući svjetsku knjževnost, provodeći dane s knjigom, zaključio sam da je najviše emocije, bola i iskrenosti satkano u slovima orijentalnih književnika savremenog doba. Jedan od njih je i Khaled Hosseini, koji je svu tugu i izopačenost afganistanskog društva sažeo u djelu Hiljadu sjajnih sunaca. Ono što čini ovo djelo zaninljivim, jeste što prati živote dva različita lika  i daje osjećaj kao da se radi o dva različita romana, sve dok oni ne pronađu zajedničko mjesto nesreće i tuge. Khaled je opisao okrutnu izopačenost neislamskog svijeta spram islamskog, konzervativne i primitivne muslimane, a ženu i njenu borbu kao temeljnu temu. Autor je također prožeo mnogo tema i pouka koje se mogu povezati sa svakodnevnim čovjekom, ali najbitnija je ona da – čovjek mora da se bori i da se izbori za svoje mjesto u prirodi i društvu. Baš kao što su se dva izuzetno poučna, inspirativna i zanimljiva lika izborila u okrutnom društvu, hipokritičnoj sredini, porodici i svijetu koji ne mari za čovjeka. Također, ovaj roman treba da inspiriše svaku pripadnicu nježnijeg spola da „ustane sa margine“ i stavi se u centar, pokorno i primjetno, odnosno svojim znanjem, voljom i trudom.

Mirza Medunjanin – Kriza islamske civilizacije, Abdulhamid Ebu Sulejman

Djelo „Kriza islamske civilizacije“, autora Abdulhamida Ebu Sulejmana, opširna je  dijagnostičko-terapijska studija o bolestima Ummeta. Studiozan pristup omogućava čitaocu širok pogled na temu od njenih najranijih korijena. Problem je detektovan u prošlosti, a zatim hronološki elaboriran i pozicioniran u naš kontekst. Djelo je prožeto otvorenom samokritičnošću, metodom kojom se prema autorovim riječima postiže progres. Uočiti vlastite greške, priznati ih, izvući pouke i raditi na njihovom otklanjaju – put koji je neophodno proći. Jedna od najnaglašenijih kritika ogleda se u načinu mišljenja Ummeta. Zapravo, dovodi se u pitanje da li Ummet uopće misli. Postepeno su razloženi koraci kojim se došlo u fazu mehaničkog memorisanja tomova knjiga, a istovremeno su zapostavljeni oblici kritičke, nezavisne i produktivne misli.

Nerijetko susrećemo članke, tekstove i naučne radove koji poput skenera metala obznanjuju prisustvo problema. A zatim i drugog, trećeg i tako u nedogled. Na koncu, zaokupi nas osjećaj prisustva gomile problema za koje se rješenja ne vide ni na kraju tunela. Za razliku od tog pristupa, Ebu Sulejman nas usmjerava ka rješenju problema. Za njega je ključ revitalizacije Ummeta unutar kvalitetnog odgoja nadolazećih generacija. Odgoju treba pristupiti inkorporirajući metode Poslanika, a.s.. Prisustvo ljubavi je drugi neizostavan element. Dodamo li tome promociju intenzivnijeg učešća majke u odgoju umjesto desupstancijalizacije njene ličnosti kroz višesatni aktivizam u industrijskim postrojenjima, dolazimo do osnovnih temelja Ebu Sulejmanove progresivne obnoviteljske metodologije. Autor je zagovarač pedagogije zasnovane na kombinaciji emocionalnog i kognitivnog učešća. Osim pedagoških ideja nailazimo i na koncizno predstavljene ideje o reformi obrazovnog sistema, kroz koncept „Islamizacija znanja“. Također, interesatno je uočiti naglašen poziv za paralelnom reformom u obrazovnom i kulturnom domenu. Obje sfere su vesternizirane, a islamske vrijednosti zataškane, skoro pa i nestale. Djelo je svojevrstan teoretski poziv na aktivnost u ovim poljima s jasno definisanim planom i načinom djelovanja. Svaki nostalgičan čitalac pronaći će sjeme optimizma za povratak u Zlatno doba islama. Za one impulsivnije, ljubitelje reformatorskog djelovanja, knjiga može biti svojevrsni okidač. Mogućnost privlačenja šireg kruga čitateljstva usko je povezana i sa sržnom idejom djela o mišljenju oslobođenom okvira, umu otvorenog pristupa i prsima širokih prostranstava. Cijenimo da su pobrojane karakteristike odraz autorove ličnosti koje on nesebično iskazuje putem ispisanih listova.

Amina Bećar – Bosna i Soča, Valerija Skrinjar – Tvrz

Do mog prvog susreta sa romanom Bosna i Soča dolazi u ljeto, 2017. godine, kada je Islamska zajednica Slovenije raspisala literarni konkurs za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini. Zadatak učesnika bio je da na osnovu pročitanog romana napišu esej na temu Putevima soške fronte. Povodom raspisivanja konkursa uzima se obilježavanje jubilarne stote godišnjice od izgradnje džamije u selu Log pod Mangartom, od strane bošnjačkih vojnika za vrijeme Prvog svjetskog rata.

Naime, roman govori o mladim naraštajima koji bivaju prinuđeni ratovati za tuđe gospodare, o onome što ruka može otuđiti ruci, o smrtnom sjemenu koje se nemilosrdno sije, a Valerija u tu priču istančanim stilom upliće elemente solidarnosti, odvažnosti, hrabrosti, ali i ljubavi. Roman pruža sliku o istinitim dešavanjima na soškom frontu, kao i o presudnom utjecaju Bošnjaka na dešavanja Posočja. Na brutalnost priče o odvođenju djeteta od majke, o zarastanju ašiklučkih staza, o pruženoj ruci muslimana nemuslimanu, o prevazilaženju svih razlika, jer su sad svi tu za jedno i kao jedno, niko neće ostati ravnodušan.

Adnan Mulić, Hizmećari Ummeta, Muhammed Mübarek El-Hüseyni

Jedan od apsolutnih aksioma islamske apologetike jeste Božije jestvo, što znači da je Njegovo „Ja“ jedino apsolutno i važeće „Ja“ u univerzumu. To Božije jestvo isključuje svaki oblik egoističnog ponašanja čovjeka, obzirom da takva devijantna pojava nosi pogubne posljedice po društvo, uvodeći sa sobom interes kao društvenu vodilju umjesto ljubavi kao božanskog dara čovjeku. Autor nam u ovom djelu nudi jednu pedagošku percepciju života, koja je u prošlosti odgajala zlatne generacije muslimana, a danas se u jednoj predefiniranoj verziji može primijeniti kao lijek za devijantnost ljudskog egoizma. U užem značenju, hizmet jeste služenje vjeri i dunjalučkim saputnicima, dok u širem smislu to je postizanje duhovne punine, bivajući prostirka kojom hode putnici na putu duhovnog usavršavanja. Ova knjiga nam govori o hizmetu kao o sistemu kojim se postiže nutrinski smiraj tijela i duha, kroz stepene i načine na koje se hizmet vrši, uzimajući porodicu kao prvu stepenicu na tom putu. Nadalje, autor nam daje uvid u to kako hizmećarski način života privlači ruhanijjetsku podršku na putu Istine, podršku našeg svjetionika i njegove porodice, Muhammeda, a.s.

Primjeri iz života velikana duhovne misli su neizostavni dio ovog djela, a oni nam jednostavan način daju objašnjenje kako izvršiti pravilnu sintezu teorije i prakse hizmeta u životu svake individue. Poputbina na ovom putu jesu mnoge osobine i karakteristike kojima se osoba treba okititi, a naš autor nas detaljno upoznaje s njima i načinima na koje ćemo svoj personalitet okititi istim. Pored poputbine, on nam predstavlja zamke i prepreke na koje možemo naići u svome hizmetu te na jedinstven način pojašnjava znakove koji će pomoći da ostanemo na stazi ljudi koji su uspjeli u životu na oba svijeta. Na posljednjim stranicama, knjiga govori o strpljivosti i izdržljivosti kao ključnim atributima koji se prožimaju kroz cijeli život hizmećara, a koje on koristi kao baklje kroz dunjalučki mrak. Ukoliko želimo s edebom (odgojem) živjeti i hoditi stopama časnih ljudi, ova knjiga je idealan priručnik kojim ćemo obogatiti naše umove i srca te postići Božije zadovoljstvo kako na ovom, tako i  na budućem svijetu.

Alema Halimović – Počni sa zašto, Simon Sinek

Djelo ovog poznatog govornika šalje zaista vrijednu poruku čitaocima. Radi se o djelu koje je na listi bestselera New York Times-a. U svojoj knjizi, Sinek iznosi ideju zlatnog kruga. Njegova ideja propagira tezu da je svaka radnja u životu sastavljena od pitanja: ,,Zašto?“ Neuspjeh je posljedica činjenice da se ljudi suviše pitaju šta i kako, a rijetki kreću od pitanja – zašto. U ovom djelu autor navodi primjere prestižne kompanije kao što je Apple, primjer Martin Luther Kinga i njegovog Pokreta za građanska prava, kao i primjer braće Rajt na polju zrakoplovstva. Svi oni su vođeni idejom zašto rade to što rade. Imali su konkurente koji su fizički posjedovali iste resurse kao i oni, a ono što ih čini različitima od svih ostalih jeste to što su znali šta im je cilj. Upravo to je ona čar koja inspiriše ljude i vodi ih ka neminovnom uspjehu. Ovo djelo preporučujem svima koji žele da ostvare određeni cilj, uprkos preprekama koje ih zadese na tom putu. Čitanjem ove knjige nećete dobiti ostvarenje svojih snova, ali će vam zasigurno pokazati put koji će vas dovesti do tog ostvarenja.