KONKURS: Ramazanska praksa u Evropi

Na osnovu ukazane potrebe za ramazanskim imamima, hatibima i muallimima, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Upravom za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

KONKURS

za obavljanje ramazanske prakse u Evropi

Shodno Pravilniku Udruženja studenata FIN-a o ramazanskoj praksi:

Ramazansku praksu u Evropi mogu obavljati studenti druge, treće i četvrte godine prvog ciklusa studija i studenti drugog ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu koji su u statusu redovnog ili redovnog-samofinansirajućeg;

Bodovna struktura se određuje na osnovu usaglašenog pravilnika između Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka i Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice.

Formular prijave dostaviti (u printanoj i elektronskoj formi) na adresu:
Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka
ulica: Ćemerlina, br. 54, 71 000 Sarajevo
e-mail adresa: usfin-a@hotmail.com

Zajedno sa formularom dostaviti i sljedeće dokumente:

  • Kopiju prve stranice pasoša;
  • Potvrdu o statusu studija;
  • Prosjek ocjena;
  • Kućnu listu;
  • Motivacijsko pismo;
  • Potvrdu o radnom statusu roditelja ili izdržavatelja;
  • Dodatno (relevantni certifikati o završenim kursevima/seminarima).

Napomena: Raspored studenata po džematima će biti uslovljen kretanjem pandemije COVID-19 Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka ne garantuje angažman zbog nepredviđenih higijensko-epidemioloških mjera koje mogu biti na snazi u narednom periodu. S tim u vezi, studenti koji su vakcinisani, uz obavezne dokumente, trebaju dostaviti i potvrdu o vakcinaciji. Ukoliko vakcinacija bude obavezna, studenti koji nisu vakcinisani neće moći ostvariti pravo na obavljanje ramazanske prakse u Evropi.

Datum objave: 2. februar 2022. godine u 12:00h
Trajanje konkursa: 18. februar 2022. godine do 12:00h

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.