Na ahiret preselio prof. dr. Fikret Karčić

Piše: Asim Zukić

Danas, 16.03.2022. godine, na ahiret je u 66. godini preselio Fikret Karčić – profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu te bivši predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. Fikret Karčić rođen je 1955. godine u Višegradu. Nakon osnovne škole, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevo. Nakon uspješno okončanog školovanja u Gazi Husrev-begovoj medresi, upisuje Pravni fakultet u Sarajevu 1974. godine, a koji uspješno završava 1978. godine. Magistarski studij završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i to magistarski 1985. godine na temu Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941., a doktorski studij 1989. godine, na temu Pokret za reformu šerijatskog prava i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini 20-og vijeka.

Bio je redovni profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu te je, na istom, predavao komparativnu pravnu historiju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored toga, dugi niz godina je predavao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu kao asistent, predavač, docent i vanredni profesor te vanjski saradnik. Uz to, radio je kao vanredni i redovni profesor na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji, te je predavao i na Univerzitetu u Oslu, Boise state University (SAD) te Marmara univerzitet u Istanbulu.

U dva mandata je bio predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice u BiH. Tokom školovanja u medresi, bio je urednik đačkog lista Zemzem te urednik Glasnika. Pored toga, bio je dugogodišnji kolumnista IIN Preporod.
Autor je velikog broja prevoda, monografija, članaka, univerzitetskih udžbenika na engleskom i bosanskom jeziku te enciklopedijskih natuknica. Radovi su mu prevođeni na razne jezike, uključujući arapski, engleski, njemački, te albanski jezik.

Neka od njegovih objavljenih djela su: Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941; The Bosniaks and the Challanges of Modernity: Late Ottoman and Hapsbury Times; Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma; Historija šerijatskog prava; Metodi istraživanja u islamskim naukama; Studije o šerijatskom pravu i institucijama; The Other European Muslims: A Bosnian Experience; Muslimani Balkana: istočno pitanje u XX vijeku.
Njegov akademski i naučno-istraživački rad bio je usmjeren na historiju islamskog prava i institucija u BiH u post-osmanskom periodu, balkanske muslimane, reformističke pokrete u islamu te komparativne pravne kulture
.

Odlazak prof. dr. Karčića je veliki gubitak za njegovu porodicu, kolektiv Fakulteta islamskih nauka, kolege i studente sa Pravnog fakulteta i Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Islamsku zajednicu u BiH, akademsku zajednicu i prijatelje te bosansko-hercegovačku javnost.

Molimo Allaha dž.š. da mu podari lijepi Džennet i da mu ukabuli sve zasluge i doprinos koji je donio sa svojim djelovanjem u društvu, a njegovoj porodici i najmilijima mnogo strpljenja u ovim teškim trenutcima.

Dženaza prof. dr. Karčiću će biti obavljena 17.03.2022. godine poslije ikindije namaza, u 15:30 h u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a ukop će se obaviti u haremu Čurčića džamije.