Večer Kur'ana i promocija filma o hfz. prof. dr. Fadilu Fazliću na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Piše: Asim Zukić

20. oktobra 2022. godine, u organizaciji Fakulteta islamskih nauka (FIN) i Udruženja studenata i studentica Fakulteta islamskih nauka, realiziran je tradicionalni program “Večer Kur'ana” u velikom atriju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

U programu su učestvovali učači Kur'ana i hor ilahija i kasida iz reda studenata Fakulteta islamskih nauka.

Događaju su prisustvovali dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Zuhdija Hasanović, profesori Fakulteta islamskih nauka, osoblje pomenutog fakulteta, studenti, predstavnici institucija Islamske zajednice u BiH, imami, muallimi te razni gosti.


U sklopu “Večeri Kur'ana”, premijerno je prikazan dokumentarni film “Trag čestitih” koji govori o nekadašnjem profesoru Kiraeta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, hfz. prof. dr. Fadilu Fazliću, a koji je ujedno i utemeljitelj manifestacije “Večer Kur'ana”.


Dr. hafiz Fadil Fazlić rođen je 1. novembra 1951. godine u Prnjavoru – Kalesija. Mekteb je završio u rodnom mjestu pred Osmanom-ef. Gazibegovićem, a osmogodišnju školu je također završio u rodnom mjestu.

Gazi Husrev-begovu medresu završio je školske 1970./71., a hifz 1973. Muhaffizi su mu bili: h. hfz. Sinanudin-ef. Sokolović i h. hfz. Kamil-ef. Silajdžić.

Na Fakultetu islamskih nauka (tada Islamski teološki fakultet) diplomirao je 1986. godine. Magistrirao je 16. decembra 1998. o temi: “Komparacija Hafsovog i Veršovog kira'eta” te doktorirao na istom fakultetu 2004. o temi “Mushaf Fadil-paše Šerifovića.”

Trideset pet godina učio je mukabele u mnogim sarajevskim džamijama, a dvadeset i pet godina je bio član Komisije za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Izveo je osam hafiza: Mensur Malkić, Alija Rahman, Salih Halilović, Behija Durmišević, rođ. Mulaosmanović, Džemila Bektaš, rođ. Barčić, Amira Čakar, rođ. Kadrispahić, Sabiha Hasković i Azra Čiča. Iza sebe je ostavio nekoliko djela te veliki broj objavljenih članaka.

Od objavljenih djela vrijedi istaknuti: “Komparacija Hafsovog i Veršovog kiraeta” objavljeno 2000., “Mushaf Fadil-paše Šerifovića” objavljeno 2004. te “Hafizi u Bosni i Hercegovini u posljednjih 150 godina” objavljeno 2006. godine.

Pisao je također stručne radove u Zborniku FIN-a, Takvimu, Muallimu i Preporodu.

Tradicionalni program “Večer Kur'ana” na Fakultetu islamskih nauka dio je naslijeđa koje je iza sebe ostavio profesor Fazlić.