KONKURS za izbor urednika i članova redakcije web-portala Mlađak

Na osnovu ukazane potrebe Upravni odbor Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka raspisuje:

KONKURS
za izbor urednika i članova redakcije web-portala Mlađak

Kandidati za urednika Mlađaka dužni su dostaviti sljedeće:

– Biografiju sa navedenim iskustvom na ovakvim ili sličnim poslovima;
– Dva autorska rada (esej ili drugi oblik teksta koji je relevantan pokazatelj umijeća pisanja kandidata) na teme po izboru;
– Viziju razvoja i okviran plan rada za narednu godinu (powerpoint prezentacija, video, audio ili drugi formati kroz koje će kandidat u skladu sa sebi najbližim načinom izražavanja najbolje predstaviti ponuđeni plan koji treba sadržavati kratkoročne i dugoročne ciljeve i ishode rada i djelovanja);

Kandidati za članove redakcije Mlađaka dužni su dostaviti sljedeće:
– Kratku biografiju;
– Jedan autorski rad (esej ili drugi oblik teksta) na temu po izboru;

Konkurs ostaje otvoren 14 dana, do 1. decembra 2022. godine do 21:00h. Prijave slati na email usfin-a@hotmail.com

Napomene: Mlađak ne bi postojao bez redakcije koja je, svjesna svoje odgovornosti i talenta, brižljivo radila na kvaliteti samih tekstova, tačnosti ponuđenih informacija, očuvanju ugleda studenata Fakulteta islamskih nauka, kao i same institucije. Biti članom redakcije Mlađaka znači biti dijelom tima koji dijeli zajedničku viziju i ne štedi svoje ideje niti svoje pero u ostvarenju iste.

Ove godine, na petu godišnjicu rada web platforme, planirano je izdavanje printane verzije Mlađaka na kraju zimskog, odnosno ljetnog semestra.

Po završetku konkursa UOUSFIN-a će formirati komisiju za izbor urednika Mlađaka. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

U Sarajevu, 18. novembra 2022. godine