Muhamed Vehab, student Fakulteta islamskih nauka, položio hifz

Dana 01.12.2022. godine, pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, posljednje ajete iz Kur'ana napamet proučio je Muhamed Vehab te je time stekao titulu hafiza Kur'ana.

Hfz. Muhamed Vehab je polagao hifz pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice (IZ) od 17. novembra do 1. decembra 2022. godine. Komisiju su činili: hfz. Mensud Đulović, koji je ujedno bio i muhaffiz hafizu Muhamedu, hfz. Omer Zulić, hafiz Elmir Mašić te hfz. Nedžad Ćeman.

Hfz. Muhamed Vehab je rođen 07. maja 2002. godine u Zenici. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu kao učenik generacije te je nakon toga upisao Fakultet islamskih nauka.

Hfz. Muhamedu Vehabu ispred redakcije i USFIN-a želimo puno sreće u daljnjem uspjehu i sticanju znanja, uz dovu da mu naučeni Kur'an uvijek bude putokaz u životu.