Rezultati konkursa za izbor urednika i članova redakcije web-portala Mlađak

Komisija za izbor urednika i članova redakcije web-portala Mlađak objavljuje rezultate konkursa za urednika i članove redakcije.

Konkurs za izbor rukovodstva web-portala Mlađak je otvoren u petak, 18. novembra 2022. godine i zatvoren je u četvrtak, 1. decembra 2022. godine. Na e-mail adresu Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu pristiglo je 11 prijava.

Komisija koju su činili članovi Upravnog odbora Udruženja: Umihana Šošić, Amina Bećar, Alija Mevkić, Amila Čilaš, hfz. Abdurahman Hadžić, Amir Mujčinović i Rijad Čelenka, pregledala je pristiglu dokumentaciju i na II redovnoj sjednici donijela odluku o imenovanju Šejle Nezirević, studentice II godine pedagoškog smjera na funkciju urednice web-portala Mlađak.

Također, Komisija je imenovala šest članova redakcije u sastavu: Lamija Spahić, Ajla Turčinović, Emir Mulahasanović, Sejman Rekić, Adnan Mulić i Anis Sulejmanović.

Ostalim kandidatima i kandidatkinjama, se zahvaljujemo na interesovanju, te im želimo više sreće naredni put, a novoizabranoj redakciji, na čelu sa urednicom Šejlom Nezirević, želimo mnogo uspjeha.

U Sarajevu, 7. decembra 2022. godine