Konkurs za članove Akademskog hora Fakulteta islamskih nauka za akademsku 2022/23.

Na osnovu ukazane potrebe Upravni odbor Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka raspisuje

KONKURS / AUDICIJU

Za nove članove Akademskog hora Fakulteta islamskih nauka za 2022/23. godinu. Kandidati i kandidatkinje za audiciju mogu biti studenti i studentice svih godina, statusa i smjerova Fakulteta islamskih nauka. Dakle, vanredni studenti i studentice mogu konkurisati i biti ravnopravni članovi Akademskog hora.

Po prvi put, Udruženje studenata raspisuje konkurs i za studente i studentice koji sviraju neke od tradicionalnih instrumenata (kudum, tarabuk, def), ali i bilo koje druge vrste. Nije nužno da student/ica u tom slučaju ima određene glasovne sposobnosti.

Prijave slati na mail usfin-a@hotmail.com.

U prijavi napisati ime i prezime, godinu studija, status, smjer, te navesti da li je kandidat/kandidatkinja i ranije bio/la član nekog hora i navesti kojeg.

Konkurs ostaje otvoren do narednog petka, 16. decembra 2022. godine do 20:00h.

Nakon prikupljenih prijava Upravni odbor Udruženja studenata će formirati komisiju za audiciju, te zakazati termin iste. O audiciji ćete biti obaviješteni putem maila.

Napomena: Studenti i studentice koji su već članovi Akademskog hora FIN-a dužni su potvrditi svoj daljnji angažman na mail usfin-a@hotmail.com do 16. decembra 2022. godine do 20:00h. Uprotivnom, računat će se kao da su odustali od članstva.

U Sarajevu, 9. decembra 2022. godine.