Javni poziv za studentice: Ramazanska praksa

Na osnovu ukazane potrebe za muallimama, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Muftijstvom sarajevskim raspisuje


JAVNI POZIV
za dostavljanje dokumentacije za ramazansku praksu na području Muftijstva sarajevskogShodno Pravilniku o stručnoj praksi studenata FIN-a (član 8.) a na osnovu liste redovnih i redovnih-samofinansirajućih studentica koju je već formirala Studentska služba na Javni poziv se mogu prijaviti sve redovne i redovne-samofinansirajuće studentice teološkog smjera Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.


Obavezna dokumentacija:
– Prijava na Javni poziv (dostupna na stranici);


Dodatna dokumentacija:
– Kućna lista;
– Potvrda o radnom statusu roditelja ili izdržavatelja (zaposlen – zadnja platna lista, nezaposlen-potvrda s Biroa za zapošljavanje ili Poreske uprave, penzioner – ček od penzije, drugi status -potpisana izjava);
– Motivacijsko pismo;
– Potvrde o statusu roditelja (RVI, demobilisani borac, šehidska porodica, i sl);
– Diploma o položenom hifzu (ukoliko je studentica hafiza); – Dodatne relevenatne certifikate o završenim kursevima, seminarima, takmičenjima i dr. (u toku trajanja studija).

Dodatna dokumentacija će se bodovati na osnovu Kriterija koje je uspostavilo Udruženje studenata FIN-a u saradnji sa Komisijom za ramazansku praksu Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.


PROSJEK ocjena i ocjene iz predmeta Kiraet Udruženje studenata će dobiti službenim putem od Studentske službe.

Napomene:
Sve studentice koje su zainteresovane dostavljaju obaveznu dokumentaciju;
– Dodatna dokumentacija nije obavezna i studentice koji je ne dostave bit će bodovane samo na osnovu prosjeka;
– Javni poziv služi isključivo za rangiranje studentica unutar već formirane liste redovnih i redovnih-samofinansirajućih studenatica teološkog smjera od strane Studentske službe;
– Na javni poziv mogu se prijaviti i studentice Studijskog programa za Islamsku vjeronauku i religijsku pedagogiju, koje mogu biti raspoređene ako se za to potreba ukaže;


– SVU DOKUMENTACIJU SLATI SKENIRANU U PDF FORMATU ISKLJUČIVO NA EMAIL: usfin-a@hotmail.com SA NAZNAKOM „PRIJAVA ZA RAMAZANSKU PRAKSU – MUFTIJSTVO SARAJEVSKO;


– SVE UPITE SLATI NA NAVEDENI E-MAIL. NA PRIVATNE PORUKE ČLANOVI KOMISIJE PO OVIM PITANJIMA, SHODNO UPUTAMA NADLEŽNIH, NEĆE ODGOVARATI.

Datum objave: 18. februar 2023. godine
Trajanje Javnog poziva: 25. februar 2023. godine do 17:00h