Konkurs za izbor urednika i članova redakcije web-portala Mlađak

Na osnovu ukazane potrebe Upravni odbor Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka raspisuje:
KONKURS za izbor urednika i članova redakcije web-portala Mlađak


Kandidati za urednika Mlađaka dužni su dostaviti sljedeće:
– Biografiju sa navedenim iskustvom na ovakvim ili sličnim poslovima;

– Dva autorska rada (esej ili drugi oblik teksta koji je relevantan pokazatelj umijeća pisanja kandidata) na teme po izboru;

– Viziju razvoja i okviran plan rada za narednu godinu (powerpoint prezentacija, video, audio ili drugi formati kroz koje će kandidat u skladu sa sebi najbližim načinom izražavanja najbolje predstaviti ponuđeni plan koji treba sadržavati kratkoročne i dugoročne ciljeve i ishode rada i djelovanja);

Kandidati za članove redakcije Mlađaka dužni su dostaviti sljedeće:

– Kratku biografiju;

– Jedan autorski rad (esej ili drugi oblik teksta) na temu po izboru;

Konkurs ostaje otvoren 14 dana, do 23.decembra 2023. godine do 20:00h. Prijave slati na email usfin-a@fin.unsa.ba


Napomene: Mlađak ne bi postojao bez redakcije koja je, svjesna svoje odgovornosti i talenta, brižljivo radila na kvaliteti samih tekstova, tačnosti ponuđenih informacija, očuvanju ugleda studenata Fakulteta islamskih nauka, kao i same institucije. Biti članom redakcije Mlađaka znači biti dijelom tima koji dijeli zajedničku viziju i ne štedi svoje ideje niti svoje pero u ostvarenju iste.

Po završetku konkursa UOUSFIN-a će formirati komisiju za izbor urednika Mlađaka. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


U Sarajevu, 9. decembra 2023. godine