30/06/2022

Učešće studenata FIN-a na seminaru „Hodoljublje sa Notre Dame studentima“

Piše: Umihana Šošić U periodu od 23. do 27. maja 2022. godine, upriličen je seminar pod nazivom „Hodoljublje sa Notre Dame studentima“, a u kojem […]
26/04/2022

Lejletul-Kadr (Noć sudbine, vrijednosti, odredbe)

Piše: Melisa Muminović „Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Qadr – a šta ti misliš šta je Noć Qadr? Noć Kadr je bolja od […]
31/03/2022

Kako se pripremiti za Ramazan?

Piše: Melisa Muminović Allah u Qur’ānu kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” […]
27/02/2022

Koliko razmišljamo o Isri i Miradžu?

Piše: Asim Zukić Večeras i ovih dana, sjećanje na Poslanika a.s. i na njegovu mu’džizu Isre i Miradža – prisutno je u srcima i mislima […]
16/02/2022

Ashab Muaz ibn Džebel – novo čitanje (1)

Piše: Amel Didić, član redakcije Pečatni Vjerovjesnik s.a.v.s, u jednom izrijeku definiše prvake ashaba shodno najistaknutijim osbinama koje ih odlikuju, naglašavajući da je najbolji poznavalac […]
09/02/2022

Hafiz Ajdin Halilić i hafiz Sakib Filan – Novi čuvari Kur'ana Časnog

Piše: Amel Didić U vremenu protkanom teškim temama, svaki put nas obraduje saznanje o zvaničnom proglašenju novih čuvara (hafiza) Božije Riječi. Naši hafizi oslikavaju potvrdu […]
08/05/2021

Ramazanski intervju: Doc. dr. Senad Ćeman za Mlađak: “Kada smo na Pravom putu trebamo biti svjesni da je put dug, a uspjeh zagarantovan!”

Intervju obavila: Ajla Džagadurov Priredila: Medina Hadžić, član redakcije Znamo da je ramazan, kao treći po redu mubarek mjesec, nakon redžeba i ša'bana koji slove […]
05/05/2021

Ramazanski intervju: Prof.dr. Almir Fatić za Mlađak: “Kur'an je objavljen s ciljem da mijenja ljude nabolje…”

Intervju obavio: Kamber Kamberi Fotografija: Preporod.com 1. Znamo da je Ramazan prilika za intenzivinije druženje sa Allahovom Knjigom, međutim, često se gubimo u pitanju koji […]