Studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, nakon diplomiranja, ali i za vrijeme studija, preuzimaju obaveze imama, muallima, hatiba, vaiza, i druge uloge kojima postaju odgovorni za moralno-edukacijsko napredovanje zajednice u kojoj žive, čime se izlažu potrebi lokalnih muslimana s ciljem obrazovanja i odgoja istih u različitim sferama, posebno, vjerskog života. Vremenom, oni postaju glavne reference u vjerskom životu lokalnih muslimana, reference prije bilo koje knjige – ljudi koji će se susreti sa mnoštvom pitanja i dilema koje zaokupljaju muslimanskog čovjeka naše sredine. Iz tih razloga stepen pripreme za takve situacije treba dosegnuti visok nivo pripravnosti. Vrlo je bitno kakve ćemo informacije proslijediti džematima. Hoće li to biti mnoštvo neaktuelnih, beskorisnih, neselektovanih informacija, ili će to biti znanje koje koristi, motiviše, kojim se aktueliziraju stvarna pitanja i problemi koji zaokupljaju jednog muslimana.

Svjesni potrebe za informacijom, odnosno znanjem, koja otvara nove vidike, i novi, a ujedno razboritiji, način gledanja na život, koji vodi progresu induvidue i zajednice, te svjesni bržeg protoka informacija putem internet mreže, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka, sa sjedištem u Sarajevu, koje u sklopu svoga rada, između ostalih, potiče i aktivnost sektora informativne sekcije “Mlađak”,  odlučilo je da rad ranijeg studentskog lista “Mlađak”, koji se pojavljivao u printanom izdanju, preseli na web-platformu, s ciljem da,  u mnogo većoj mjeri nego ranije, podstakne studente Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, da doprinesu kvaliteti svog studentskog života, i time razvijaju svijest o svome budućem pozivu.