kriminologiju i sigurnosne studije i Vijeće studenata Mašinskog fakulteta “Mašinac