04/01/2018

Omer Hajjam – inspiracija svoga i potonjeg vremena

Priredio: Haris Murić   „U svom naučnom i intelektualnom razvoju pretrpio je široki spektar svih mogućih uticaja, a zahvaljujući svome intelektu, hrabrosti i nepomirljivosti sa […]