12/01/2018

Fabula rasa: šupljak jednog teologa

Piše: Sadmir Mustafić   „Statistika je, na kraju, hladnokrvna i neosjećajna. Nije otišlo stotinu i pedeset hiljada ljudi u četiri godine, već su otišla moja […]