05/01/2021

Postepenost kao karakteristika Poslanikovog a.s., pedagoškog djelovanja

Piše: Medina Hadžić, član redakcije Jedan od bitnijih segmenata života Poslanika Muhammeda, a.s., jeste samo njegovo pedagoško djelovanje u okviru njegove poslaničke misije. Prenosio je […]