24/12/2019

Promišljanje o Kur'anu sa Noumanom Ali Khanom: Sura Al-Ankebut

Prijevod: Eldar Ćatibušić Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=Xbh6CAoLLJk Sura Al-Ankebut, je kasna mekkanska sura. Počinje sa govorom o mučenju muslimana. Khabbab ibn al-Aratt bio je ashab Muhammeda, s.a.w.s., […]