29/05/2018

Blago nadvirujući nad kur'anskom pričom o Sulejmanu, alejhiselam

Piše: Hasan Hasić   Sura en-Neml (Mravi) 27. je kur'anska sura, objavljena Mekki, baš kao i njena prethodnica u Mushafu, sura Šu'ara, ali i sura […]
24/07/2017

Tefsir Abdulkadira el-Džejlanija: Lukmanovi savjeti sinu

Prijevod: Kemal Hasić   „…uvijek budi predan svim svojim fizičkim i duhovnim bićem, iskren u naklonjenosti i povratku Njemu Slavljenome, zabranjujući sebi sve ono što […]
24/07/2017

Kur’anski dragulji – Sinonimi u Kur’anu, u percepciji dr. Fadila Saliha es-Samerraīja

Priredila: Zekijja Krvavac U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ha Mim. Tako Mi Knjige jasne. Mi je objavljujemo kao Kur’an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli, […]