MASTER STUDIJ: Posjeta Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu

Priredio: Halid Hajdarević


“Poredeći Gazi Husrev begovu biblioteku sa „Kućom mudrosti“ (Bayt al-Hikma), jednom od najznačajnijih ustanova u povijesti muslimanske civilizacije, koja je očuvala i unaprijedila kulturno-znanstvena bogatstva muslimanskih naroda, ali i veliki dio postignuća Starih Grka, direktor Lavić je naglasio da je njen cilj biti mnogo više od „magacina za čuvanje knjige;“ njen plan je postati istinska „Kuća knjige“ (Bayt al-Kitab), koja će čuvati knjigu od uništenja i zaborava, kako u materijalnom smislu tako i u glavama i srcima naših građana, razvijajući u njima svijest o značaju knjige i ljubav prema njoj”.

Studentice i studenti Master studija Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, sa  prof. dr. Nusretom Isanovićem, u okviru predmeta Akademsko pisanje, obavili su edukativnu posjetu Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, 18. aprila 2018. godine.

O povijesti i značaju Gazi Husrev-begove biblioteke, studente je upoznao profesor Isanović, a dobrodošlicu je  uputio direktor ove ustanove, mr. Osman Lavić. Dirktor je održao i predavanje govoreći o povijesnom razvoju biblioteke općenito, sa posebnim akcentom na razvoj muslimanskih biblioteka u svijetu i našoj domovini; o posebnom značaju biblioteke za očuvanje tradicije i kulturnog blaga ovih prostora, jer ova biblioteka od svog osnivanja 1537. godine predstavlja svojevrsnu „memorijsku ploču“ identiteta muslimana i Bošnjaka Bosne i Hercegovine.  Poredeći Gazi Husrev begovu biblioteku sa „Kućom mudrosti“ (Bayt al-Hikma), jednom od najznačajnijih ustanova u povijesti muslimanske civilizacije, koja je očuvala i unaprijedila kulturno-znanstvena bogatstva muslimanskih naroda, ali i veliki dio postignuća Starih Grka, direktor Lavić je naglasio da je njen cilj biti mnogo više od „magacina za čuvanje knjige;“ njen plan je postati istinska „Kuća knjige“ (Bayt al-Kitab), koja će čuvati knjigu od uništenja i zaborava, kako u materijalnom smislu tako i u glavama i srcima naših građana, razvijajući u njima svijest o značaju knjige i ljubav prema njoj. S tim u vezi važno je istaći da je Gazijina biblioteka danas mjesto značajnih društvenih zbivanja i događaja, pored čitaonica koje posjećuju studenti univerzitetalocirranih u Sarajevu, ona posjeduje i moderno opremljenu salu, što pruža idealne uslove za organizaciju različitih aktivnostima i manifestacija naše šire zajednice.

Posjeta je nastavljena obilaskom Muzeja biblioteke čiji je kustos naše studente upoznao sa prelijepim i vrlo rijetkim predmetima koje ovaj muzej posjeduje. Studenti su imali nesvakidašnju priliku upoznati se sa radom „Odjela za restauraciju i konzervaciju“ biblioteke, mjestom gdje se vrijednom kulturnom naslijeđu vraća stari sjaj i značajno produžava vijek trajanja.

Studenti su obišli knjižne i druge fondove kojima Gazijina biblioteka raspolaže, gdje su imali priliku vidjeti i najstariji rukopis u Gazi Husrev-begovoj biblioteci – četvrti svezak poznatog teološko-mističnog djela „Ihja ulumu-d-din“ Ebu Hamida Muhammeda el-Gazalija (u. 1111.), prepisanog još za vrijeme života autora 1106. godine.