Konkurs za smještaj studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH (FOTO)

FOTO: Edhem Osmić

U sastavu svih odgojno-obrazovnih institucija Islamske zajednice nalaze se i smještaji za studente/učenike. Fakultet je od svog osnivanja nastojao da studentima osigura smještaj koji bi im osigurao dobre uvjete stanovanja. Prvu odluku da se počne sa pripremama oko izgradnje studentskog doma donijelo je Nastavno-naučno vijeće Islamskog teološkog fakulteta 4. septembra 1985. godine. Članovi odbora za izgradnju studentskog doma bili su: prof. dr. Hamdija Ćemerlić, doc. dr. Omer Nakičevć i Bilal Hasanović. Prof dr. Enes Karić 2012. godine ponovo pokreće ideju izgradnje studentskog doma, pronalazi početna sredstva za njegovu izgradnju, te se izmještaju stanari koji su živjeli na vakufskom zemljištu u privremenim objektima. Islamska razvojna banka donirala je sredstva koja će biti iskorištena za opremanje unutrašnjosti doma, a glavni donatora prijekta je Generalna direkcija vakufa Republike Turske.

Površina studentskog doma iznosi 4.745 m2. Dom se sastoji od pet etaža, 202 ležaja raspoređenih u 59 soba. Savremeno opremljena kuhinja i restoran, mesdžid, biblioteka sa čitaonicom, klimatizirane sobe vešeraj, studnetski klub i još mnogo kvalitetnih sadržaja bit će dio najkvalitetnijeg objekta za život jednog studenta. Studentski dom se gradi na vakufskom zemljištu Hatidže Đugumije koje je od Fakulteta islamskih nauka udaljeno oko 500 metara.

Cijena stanovanja u studentskom domu bit će u skladu sa cijenama u ostalim studentskim domovima u Sarajevu.

Autor dizajna i priređivađ teksta na brošurama je student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Edhem Osmić.

Na sljedećem linku pročitajte tekst Konkursa za smještaj studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH: http://www.fin.unsa.ba/index.php/obavjestenja/4881-konkurs-za-smjestaj-studenta-u-dom-studentskog-centra-iz-u-bih