Konkurs za članove redakcije i lektora web-portala Mlađak

Sa početkom nove akademske godine odlučili smo izvršiti konkurs za nove članove naše redakcije. Mlađak, nekada kao projekat, a sada kao stvarno tijelo, ne bi postojao bez redakcije koja je, svjesna svoje odgovornosti i talenta, brižljivo radila na kvaliteti samih tekstova, tačnosti ponuđenih informacija, očuvanju ugleda studenata Fakulteta islamskih nauka, kao i same institucije. Hrabro smo stajali iza svake napisane rečenice, pružajući kvalitet, odlučnost i referentnost. Biti članom redakcije Mlađaka znači biti dijelom tima koji dijeli zajedničku viziju i ne štedi svoje ideje niti svoje pero u ostvarenju iste. 

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDgWvi2aXwY0Z23PdIOugB49GGwwfY6h1eskJR5NZTa1TioQ/viewform?usp=sf_link

Konkurs traje u periodu od 7 dana nakon objavljivanja. Zamolit ćemo kandidate da prate upute te da pošalju jedan svoj tekst kako stoji u samom formularu. Zakašnjele i nepotpune prijave nećemo razmatrati.