SARAJEVO TALKS by ALJAZEERA BALKANS: Deadly Cost of Reporting

Priredila: Ajla Džagadurov

Događaj koji je ove sedmice zasigurno privukao najviše pažnje jeste konferencija Sarajevo Talks organizirana od strane Al Jazeera-e Balkans u Memorijalnom centru Kovači; sa gostom Wadahom Khanfarom, predsjednikom Al Sharq Foruma. Samom obraćanju prethodio je minut šutnje u znak poštovanja i sjećanja na ubijene novinare: Victoriju Marinovu, Daphne Caruana i Jamala Khashoggija.

Khanfar se u svome govoru prvenstveno bazirao na tragičnu smrt saudijskog novinara Jamala Khashoggija, ubijenog u konzulatu u Istanbulu. U njegovom ubistvu pronalazi simboliku gušenja samoga cilja i misije novinarstva i svega što biti novinarom predstavlja.

Dajući same smjernice, odnosno kriterije jednoga novinara, uvrstio je: stavljanje misije novinarstva iznad potrebe očuvanja vlastite sigurnosti, biti, prije svega, dobar čovjek; posjedovati integritet, biti spreman žrtvovati se u tom poslu, stavljati publiku u centar svoje misije, biti empatičan i ono najvažnije: biti hrabar. Novinari koji zadovoljavaju ove kriterije, prema mišljenju Khanfara, koji rade za dobro svoga naroda i ljudi općenito, zaslužuju istu onu nesebičnu žrtvu, poštovanje i zaštitu istog tog naroda. 

Sasvim svjestan režima koji, krijući se iza pogrešne interpretacije religije i viđenja vlastitog položaja kao nečega što nosi epitete uzvišenog i svetog, vrše teror nad narodom ne obazirući se na njegove potrebe; ipak ostaje optimističan, rekavši da vjeruje kako se radi o fenomenu koji će prestati te da je naša budućnost u komunikaciji, nasuprot fragmentacije.

Upravo u tom otporu nepravdi i režimu novinari nailaze na sramotnu etiketu neprijatelja države, kako ih je okarakterisao i predsjednik Donald Trump.

Govoriti o nečijem mučnome ubistvu za gospodina Khanfara nije bio nimalo lagan zadatak, ali je ipak odlučno izjavio kako je dužnost novinara nositi Khashkoggijev slučaj do kraja, zahtijevajući pravdu. Iz Sarajeva je gromoglasno pozvao na formiranje deklaracije koja bi omogućila novinarima status međunarodnih građana, međunarodni imunitet i zaštitu.

Upitan od strane novinara Al Jazeera-e Balkans: koja je svrha višegodišnjeg ukazivanja na korupciju, nepravdu učinjenu od strane režima kada ljudi ostaje ravnodušni, Khanfar, koji za sebe kaže da je veliki pobornik fenomena ‘moći mase’, odgovorio je da jedan novinar nikada ne bi smio podcjenjivati otkrivanje same istine, činjenica i informacija, jer one za 10 godina mogu voditi do drastične promjene: 
„Ljudi nikada neće zaboraviti određene stvari, mada ne reaguju uvijek odmah na njih.“