Posjeta ‘Gerontološkom centru’ Sarajevo

U okviru svojih aktivnosti, povodom mjeseca Mevluda- rođenja Božijeg Poslanika, s.a.w.s. i manifestacije Selam, ya Resulallah, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka organizovalo je posjetu ‘Gerontološkom centru’ u Nedžarićima.

Grupa studenata, na čelu sa Ajdinom Halilićem, održala je kratak mevludski program, a prilikom učenja su ih pratile naše dobre nane i dede, pokazujući da ih je mevlud pratio kroz cijeli život i ostao urezan u memoriji i do poodmakle životne dobi. Na kraju programa, prigodno predavanje održao je Hasan Hasić, student drugog ciklusa studija, Fakulteta islamskih nauka, upućujući im jasnu poruku iz života našeg Poslanika, s.a.w.s. koja se ogleda u brizi mlađih za starije, kao i obrnuto, te o dobročinstvu i lijepom odnosu prema drugome kao jednom od imperativa naše vjere.

Nakon govora uslijedio je razgovor sa prisutnim korisnicima ovoga Centra, posvećen njihovom životu u domu, stanju i mladosti kao i mnogim lekcijama koje od njih možemo uzeti. Prilikom razgovora dala se osjetiti njihova nostalgija za starim običajima, tradiocionalnom ishranom, ali i svemu što se vezuje za vremena koja su iza nas. Svi su željno iščekivali da podijele svoje priče sa studentima i pokazali zadovoljstvo vidjevši zainteresovanost za ono što oni imaju reći. Iskazali su želju za većim brojem posjeta od strane mladih osoba te su pozvali sve nas da im se pridružimo u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Zadatak svakome od nas ostaje ne zaboraviti ih, ne prepustiti ih zaboravu i prolaznosti vremena, već ih posjećivati i poštivati kao ljude koji i danas, jednako kao i prije, imaju osjećanja, potrebe, želje, ljubav i tugu u svojim srcima.

Zahvaljujemo se Centru na ukazanoj prilici i povjerenju, te studentima:  Ševki Kulovac, Ajli Džagadurov, Elvedinu Hodžiću, Muharemu Salkici, Makić Ibrahimu, Amaru Grahoviću, Edhemu Osmiću i Ahmedu Tabakoviću; na uloženom vremenu.