“Ko vara nije od nas.” (hadis)

Piše: Muharem Salkica


„Ko vara nije od nas.“ Danas će neko prepisati na ispitu, a sutra će u hutbi citirati navedeni hadis. Njegov kolega, sjedeći do njega i govoreći mu da profesor gleda u njega i da nakratko prestane, neće tim postupkom pokazati da slijedi kur'anski ajet: …a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu…

Svaki čovjek griješi, a dužnost drugoga je da mu ukaže na njegove greške ili grijehe. Potaknut dešavanjima u učionicama i amfiteatrima tokom ispitnih rokova odlučih da se malo osvrnem na temu varanja na ispitima.

Sutra, kada dobijemo diplome, nažalost, istu vrijednost ima diploma studenta koji je marljivo spremao svaki ispit i studenta koji je spremio samo materijal koji će iskoristiti da prepiše varajući profesora, a zanemarujući pri tom činjenicu da vara i sebe, jer će doći na Sudnji dan i odgovarati za sve pa tako i za stečenu diplomu. I tako, onaj koji je spremio ispit, dok razmišlja o nekom pitanju vidi pored sebe kolegu, studenta koji , možda hvaleći se kako ima dobar mobitel, lista knjigu u pdf-u i traži adekvatne odgovore.

Kada svi ispiti budu iza ta dva studenta, zamislimo da se prijave na isti konkurs. Njihova diploma tada ima istu vrijednost, bolji prosjek ima student koji je prepisivao (njemu se teško može desiti da pogriješi odgovor), student koji je prepisivao ima još neke stvari za dodatne bodove na konkursu i on prođe, a onaj drugi ostane bez posla na tom mjestu. Da je svog ‘kolegu’ prijavio da prepisuje ne bi imao njega kao konkurenciju za posao jer bi dotični, nadati je se, bio bez diplome, mogao bi svojim primjerom pokazati drugima kako se slijedi ajet o zabrani potpomaganja u grijehu. Međutim, kada razmisli o tome kako će ga taj ‘kolega’ posmatrati ako ga prijavi, ali i kojim će ga sve imenima ostali nazivati, odustaje od toga i samim tim prihvata činjenicu da će mu radno mjesto uzeti onaj koji je varanjem stekao diplomu.

Da li je grijeh prijaviti onoga koji prepisuje ili mu šutnjom to odobravati i potpomagati ga u grijehu? Da li smo spremni da duže tražimo posao zbog onih koji su varali i tako došli do diplome? Zašto nam je bitnije kako će nas ostali posmatrati od onoga kako će nas Allah, dž.š., posmatrati? Da li slijedimo našeg Poslanika, s.a.w.s. tako što šutimo na tuđe grijehe?

Prije ispita profesor upozori da je prepisivanje, odnosno varanje- grijeh. Prof. dr. Enes Ljevaković, u obliku fetve, dao je odgovor o varanju na ispitu. Grijeh je. Ako neko smatra da je bolji od našeg vrhovnog muftije i ima dokaze da to nije grijeh, neka o tome obavijesti i ostale studente, što bi se iko mučio i spremao ispit koji može prepisati.

Ako se ovoga ne pridržavaju studenti Fakulteta islamskih nauka, naša buduća ulema, šta očekivati od ostalih? Najbitnije je reći da su studenti koji varaju, a misle da u budućnosti budu ulema, manjina na ovom Fakultetu. I na kraju, postavlja se pitanje, biti žrtveno janje finovskog miljea ili odabrati najslabiji vid imana?