KONKURS: Ramazanska praksa u Sjevernoj Americi

Na osnovu ukazane potrebe za ramazanskim imamima, hatibima i muallimima, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Upravom za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

KONKURS
za obavljanje ramazanske prakse u Sjevernoj Americi

Pravo na ramazansku praksu u dijaspori imaju studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Uslovi:

-Da je student završne godine prvog ciklusa studija ili student drugog ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu;

-Da je u statusu redovnog ili redovnog-samofinansirajućeg studenta.

Bodovna struktura se određuje na osnovu usaglašenog pravilnika između Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka i Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice.

Formular prijave dostaviti (u printanoj i elektronskoj formi) na adresu:
Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka
ulica: Ćemerlina, br. 54, 71 000 Sarajevo
e-mail adresa: ramazanskapraksa.dijaspora@gmail.com

Zajedno sa formularom  dostaviti i sljedeće dokumente:

-Kopiju prve stranice pasoša;

-Potvrdu o statusu studija;

-Prosjek ocjena;

-Kućnu listu;

-Potvrdu o radnom statusu roditelja ili izdržavatelja;

-Dodatno (relevantni certifikati o završenim kursevima/seminarima).

Datum objave: 11. februar 2019. godine
Trajanje konkursa: 7 dana (do utorka, 19. februar 2019. godine do 12:00h)


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Comments are closed.

%d bloggers like this: