KONAČNA RANG LISTA: Ramazanska praksa u Sjevernoj Americi i Evropi

Po objavljivanju konkursa za ramazansku praksu u Sjevernoj Americi i Evropi na adresu Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka pristiglo je 70 prijava. Komisija u sastavu: Ahmed Tabaković, predsjednik Komisije, Ali Drkić, član, te Resul Alić, član; pregledala je pristiglu dokumentaciju i rangirala kandidate na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o ramazanskoj praksi u dijaspori studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Preliminarna rang lista objavljena je 01.03.2019. u 14:00 na web-portalu
www.mladjak.com/v24. Žalbeni rok je trajao do 14:00, 06.03. 2019. godine.

U prilogu možete pronaći izvještaj Komisije te konačne rang liste kandidata.