Konkurs za ramazansku praksu za studentice Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Na osnovu ukazane potrebe za ramazanskim muallimama, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i MIZ Sarajevom raspisuje:

KONKURS

za obavljanje ramazanske prakse studentica FIN-a u MIZ Sarajevu

Pravo na ramazansku praksu imaju studentice Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Vrste angažmana:

1. Mukabela studentica FIN-a u džamiji Hrasno

2. Kurs sufare i tedžvida na FIN-u

3. Predavanja

4. Radionice za djecu za vrijeme teravih namaza u Istiklal džamiji

Uslovi:

Da je studentica prvog ciklusa studija ili studentica drugog ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu;

Da je u statusu redovnog ili redovnog-samofinansirajućeg studenta.

Bodovna struktura se određuje na osnovu usaglašenog pravilnika između

Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka i Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Formular prijave dostaviti u elektronskoj formi na adresu:

usfin-a@hotmail.com

Zajedno sa formularom dostaviti i sljedeće dokumente:

Potvrdu o statusu studija;

Prosjek ocjena;

Dodatno (relevantni certifikati o završenim kursevima/seminarima).

Datum objave: 24. april 2019. godine

Trajanje konkursa: 7 dana (do utorka, 1. maja 2019. godine do 00:00h)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.