KONKURS za obavljanje ramazanske prakse u Sjevernoj Americi i Evropi

Na osnovu ukazane potrebe za ramazanskim imamima, hatibima i muallimima, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Upravom za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

KONKURS
za obavljanje ramazanske prakse u Sjevernoj Americi i Evropi

            Shodno Pravilniku Udruženja studenata FIN-a o ramazanskoj praksi:

Ramazansku praksu u Sjevernoj Americi mogu obavljati samo redovni i redovni-samofinansirajući studenti završne godine prvog ciklusa studija i studenti prve godine drugog ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu jednom u toku studija;

Ramazansku praksu u Evropi mogu obavljati studenti druge, treće i četvrte godine prvog ciklusa studija i studenti drugog ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu;

U izuzetnim slučajevima, moguće je da ramazansku praksu u Sjevernoj Americi obavljaju i studenti treće godine, a u Evropi studenti prve godine Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Bodovna struktura se određuje na osnovu usaglašenog pravilnika između Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka i Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice.

Formular prijave dostaviti (u printanoj i elektronskoj formi) na adresu:
Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka
ulica: Ćemerlina, br. 54, 71 000 Sarajevo
e-mail adresa: ramazanskapraksa.dijaspora@gmail.com

Zajedno sa formularom  dostaviti i sljedeće dokumente:

-Kopiju prve stranice pasoša;

-Potvrdu o statusu studija;

-Prosjek ocjena;

-Kućnu listu;

-Potvrdu o radnom statusu roditelja ili izdržavatelja;

-Dodatno (relevantni certifikati o završenim kursevima/seminarima).

Datum objave: 24.1.2020. godine
Trajanje konkursa: do srijede, 5. februar 2020. godine do 16:00h)


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.