Konačna rang lista za obavljanje ramazanske prakse u Sjevernoj Americi i Evropi

Sarajevo, 12.02.2020.


Obavještenje o konačnoj rang-listi za ramazansku praksu u Sj. Americi i Evropi za ak. 2019/2020.

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o ramazanskoj praksi u dijaspori studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Komisija za izbor kandidata za odlazak na ramazansku praksu u dijaspori objavljuje konačne rezultate Konkursa za ramazansku praksu u Sjevernoj Americi i Evropi.

Konkurs za obavljanje stručne ramazanske prakse u Sjevernoj Americi i Evropi je otvoren u petak 24.01.2020. i zatvoren je 05.02.2020. u 16 sati. Žalbeni rok je trajao do srijede, 12.02.2020. do 12 sati. Na adresu udruženja pristiglo je pet žalbi od kojih su 4 odbijene. U pogledu pete žalbe, Komisija je korigovala bodove za godinu studija jednom od kandidata, zbog napravljenog previda.

Kandidati koji su ispunili uslove za odlazak na ramazansku praksu u Sjevernu Ameriku će biti obaviješteni o džematima i procesu dobivanja vize u toku dana putem vibera. Kandidati koji nisu dobili džemat u Sjevernoj Americi, a nalazili su se na rang-listi, automatski će biti prebačeni na listu za Evropu. Kandidati koji su ispunili uslove za odlazak na ramazansku praksu u Evropu bit će obaviješteni o džematu u kojem obavljaju ramazansku praksu najkasnije 15 dana prije početka ramazana, shodno pristiglim zahtjevima iz džemata.

Kako ne bi došlo do nesporazuma, ovakva rang lista je napravljena shodno Pravilniku Fakulteta islamskih nauka o Stručnoj ramazanskoj praksi studenata FIN-a.

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da se obratite putem e-maila: ramazanskapraksa.dijaspora@gmail.com, a ne privatno članovima Komisije. Na privatne upite Komisija neće odgovarati. Također, molimo Vas za strpljenje i kooperaciju u narednom periodu. Potrudit ćemo se da Vam sve relevantne informacije dostavimo na vrijeme, što je bio slučaj i do
sada.

S poštovanjem i mahsus selamom,

Ahmed Tabaković, s.r.

Predsjednik Komisije