Preliminarni rezultati Konkursa za izbor urednika i članova redakcije web-portala Mlađak

Komisija za izbor urednika i članova redakcije web-portaka Mlađak objavljuje preliminarne rezultate konkursa za urednika i članove redakcije.

Konkurs za izbor rukovodstva Mlađaka je otvoren u petak 02.11.2020. i zatvoren je 16.11.2020. Na adresu Udruženja studenata fakulteta islamskih nauka u Sarajevu pristiglo je 12 prijava. Jedna prijava nije bila potpuna. Komisija u sastavu: Abdulvehhab Begić, predsjednik Komisije, Almedin Karić, član i Hasan Hasić, član pregledala je pristiglu dokumentaciju.
Kandidati koji nisu zadovoljni rezultatima imaju pravo na žalbu u roku od 5 dana. Krajnji rok za žalbe je do ponedjeljka, 30.11.2020. do 21 sat. Žalbe se dostavljaju e-mailom na adresu: usfin-a@hotmail.com

Urednik Mlađaka:

  1. Lejla Omerović

Zamjenik urednika:

  1. Amina Bećar

Redakcija Mlađaka:

  1. Hamza Jelić
  2. Medina Hadžić
  3. Mirza Medunjanin
  4. Adnan Mulić
  5. Fetah Ramić
  6. Tarik Kohnić

Sarajevo, 25.11.2020. godine