Riječ urednika: Težnja za kontinuitetom u pisanju i promocijom bosanskog jezika

Mlađak, elektronska platforma studenata Fakulteta islamskih nauka, oformljena prije tri godine, kao nastavak printane verzije istoimenog časopisa, nastavlja svoj kontinuitet postojanja i djelovanja u pravcu širenja studentske misli, ka našim glavnim primaocima, našoj cijenjenoj publici i svim zaljubljenicima u pisanu riječ.

Upravo publika, odnosno čitaoci jesu subjekti komunikacije s kojima želimo podijeliti svoja razmišljanja, tumačenja, ideje i aktivnosti u okviru Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka putem pisanog izraza; oni su ti kojima želimo prenijeti svoju poruku. U ime novoizabrane redakcije i moje uredničke uloge, želim se zahvaliti svim čitaocima Mlađaka, koji su izdvajali svoje vrijeme u čitanju, promišljanju, komentarisanju i dijeljenju naših objava na društvenim mrežama, čime su dali svojevrstan odgovor na poruke koje smo im dostavljali, odajući priznanje našem trudu, radu i zalaganju na polju pisane riječi.

U narednom periodu želimo očuvati, ali i pospiješiti rad našeg web portala, budno prateći aktuelne, te reinterpretirati tradicionalne teme, osluškujući znakove vremena u kojem živimo i djelujemo. Naš dugoročni cilj jeste promocija bosankog jezika, koji se u vremenu današnjice nalazi na vjetrometini osporavanja i negiranja od pojedinih kreatora društveno-političke zbilje, koji mu žele uzeti pravo postojanja. Planiramo svojom studentskom riječju stati u odbranu napada na isti, i pokazati bogatstvo i raskoš zaostavštine bosanskog jezika. Naš studentski odgovor na pomenute napade  bit će afirmisanje bosanskog jezika kroz njegovu znanstvenu i akademsku upotrebu u različitim vrstama pisanih radova, u domenu naših kapaciteta.

Da bismo uspjeli u našoj namjeri afirmisanja bosanskog jezika u njegovoj sofisticiranoj upotrebi, potrebno je da konstantno radimo na obogaćivanju opsega vlastitog jezika, iščitavanjem različitih žanrova literature koja će nam zasigurno u tome pomoći. Ne zaboravimo da su “granice našeg jezika, granice našeg svijeta”, stoga je za kvalitetnu komunikaciju kojom želimo obogatiti druge potrebno pomjeriti vlastite granice u jeziku.

“Molimo te, Svevišnji, da nas učiniš dostojnim naših prethodnika, i uzorima naših nasljednika!”

Nadamo se da ćete nas i dalje pratiti i bodriti na našem misaonom putu!

Kritike i sugestije na račun objavljenih tekstova možete slati na zvaničnu e-mail adresu Redakcije  info@mladjak.com/v24.

Lejla Omerović, glavna urednica Mlađaka