Online promocija diplomanata i magistranata UNSA-e

Dana 19.12.2020. godine, održana je svečana promocija 5.088 diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu, u online formatu; dok je svečana promocija doktoranata održana u četvrtak, 17.12.2020, u prostorijama Rektorata.

Ove godine, zbog situacije u kojoj se nalazimo, prouzrokovanom pandemijom korona virusa, organizatori su se odlučili upriličiti online promociju pri čemu su rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija, kao i najbolji studenti prisustvovali centralnom događaju u Domu mladih, dok su dobitnici ”Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu”, ”Srebrene značke Univerziteta u Sarajevu” i ”Povelje Univerziteta u Sarajevu” događaj pratili online putem i na taj način sudjelovali u samom događaju.

Prisutnima su se obratili prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu; Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; Anis Krivić, ministar obrazovanja, mladih i nauke KS; te svaki od dekana fakulteta i akademija sa posebnom porukom za sve diplomante i magistrante

Prof. dr. Rifat Škrijelj je, između ostalog poručio: ”Zadaća svake nove generacije, pa i vaše, jeste da svojim znanjem i djelovanjem u društvu, unosi promjene koje će biti generatori napretka i prosperiteta. Vi ste ti koji ste svojim znanjem i kompetencijama pozvani da mijenjate svoje okruženje kao svjedoci, sudionici koji hoće, ne samo da žive nego i da znaju šta žive.“

U prvom ciklusu studija 46 diplomanata je odlikovano “Zlatnom značkom”, najvišim priznanjem Univerziteta u Sarajevu, ”Srebrenom značkom” je odlikovan 81 diplomant, a ”Povelju Univerziteta“ u Sarajevu dobila su dva diplomanta.

Među studentima drugog ciklusa studija 16 magistranata odlikovano je ”Zlatnom značkom”, 34 ”Srebrenom značkom“ i tri studenta su dobila ”Povelju Univerziteta u Sarajevu”. U integriranom studijskom programu I i II ciklusa jedan student je odlikovan ”Zlatnom značkom”, a 17 studenata “Srebrenom značkom”.

Najbolji studenti prvog ciklusa studija u 2020. godini sa prosjekom 10,00 su Tarik Čorbo sa Mašinskog fakulteta i Adisa Bolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Najbolji student drugog ciklusa studija u 2020. godini sa prosjekom 9,95 je Demir Papić sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

Postignuća na Fakultetu islamskih nauka su sljedeća:

– 3 doktoranta (Stari predbolonjski sistem studija) i 5 doktoranata (III ciklus – bolonjski sistem studija)

– 9 magistranata (Stari predbolonjski sistem studija) i 14 magistranata (II ciklus – bolonjski sistem studija)

– 18 diplomanata (Stari predbolonjski sistem studija) i 51 diplomant (I ciklus – bolonjski sistem studija)

Od ovog broja se izdvajaju 3 diplomanta sa „Zlatnom značkom“ i 7 diplomanata sa „Srebrnom značkom“

Najbolji diplomant ove godine ispred Fakulteta islamskih nauka je kolegica Erna Kukuljac.

Ovom priliko čestitamo svim diplomantima, magistrantima i doktorantima na našem Fakultetu i drugim fakultetima, želeći im uspjeh u daljnjem radu. 

Podaci preuzeti sa sljedećeg linka: