Apsolventi Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu za 2021. godinu

Ove godine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu broji 90 apsolvenata sa tri studijska programa: Islamske teologije, Islamske vjeronauke i religijske pedagogije i studijskog program za Imame, hatibe i muallime. U prilogu se nalaze fotografije 53 apsolventa sa pomenuta tri studijska programa, koji su u statusu redovnih studenata i studentica uspješno odslušali prvi ciklus studija.